- Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi - https://hepar.org.tr -

TÜRKLER KÖLE OLMAYACAK!.

Yazar: Hepar On 12 Ağustos 2013 @ 03:11 In Genel | Comments Disabled

ekonomi_slayt [1]

YABANCILAR “EFENDİ” TÜRKLER KÖLE OLMAYACAK!.

Türkiye Dünya’nın en borçlu ekonomilerinden birine sahiptir.

“Sıcak para sarhoşu” AKP iktidarının eliyle ülkemiz, -bir anlamda- ağır yaralıdır.

Cumhuriyet’in kazanımları tasfiye edilmiş, “ithalat çılgınlığı” toplumu tutsak etmiştir.

Türkiye’nin üretim damarı çatlamıştır. Ekonomi kan kaybetmektedir.

Emekçiler işlerini, ‘aile bütçesi’ dengesini, giderek yitirmektedirler.

Özelleştirme, “yabancılaştırmaya” dönüşmüştür.

Piyasayı düzenleme ve denetleme mekanizmaları körelmektedir.

Bu durumdan hemen her sektör etkilenmektedir.

Kimi zaman işe “Türk ortakla” başlayan yabancılar bile, süreç içinde kontrolü tamamen ele almaktadır.

Türk insanı daha düne kadar patronu olduğu iş yerinin çalışanı olmaya zorlanmaktadır.

Türkler, kurdukları otellerin garsonları, sürdükleri tarlanın ırgatları ve bir zamanlar devletin kurduğu fabrikaların -güvencesiz- ameleleri haline getirilmek istenmektedir.

Çünkü, bizde piyasa ekonomisi, “fiyatlar serbest, tüketici ‘tutsak, çalışanın hak araması yasak” şeklinde işlemektedir.

Bunu da “yabancı” “girişimci” çok iyi bilmekte ve değerlendirmektedir!

Tıpkı Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde olduğu gibi, “hasta adam” deyişi hortlamıştır.

Dahası, “yabancı girişimci”, gerçek ve doğrudan yatırım için gelmemektedir.

Karşımızda doğrudan yatırım yapan değil, çuvalını borsada dolduran yabancılar vardır.

“Dışarıya net kaynak transferi” şeklinde işleyen bir düzenek mevcuttur ve tıpkı Gümrük Birliği’nde olduğu gibi; söz konusu alış-verişten her yönüyle Türkiye, zararlı çıkmaktadır.

Denilebilir ki, “çağımız küresel bir çağ, yatırımın, mülkiyetin, işletmeciliğin Milliyeti mi olur?”

Eğer öyleyse;

Peki ya “gurbetçilerimiz” ne olacaktır?.. Bir üretim faktörü olarak emeğin serbest dolaşım hakkı, niçin Türk işçilerinden yıllardır esirgenmektedir?

Üçüncü Ülkelere mal satım olanaklarımızın kısıtlanması gerçeği nasıl açıklanacaktır?.

Ya da pamuğumuza, tütünümüze kota konulması gibi uygulamalar nasıl yorumlanabilir?..

Daha da geniş bir açıdan bakıldığında; örneğin, Kıbrıs Türk Halkı için konulan ambargo ve bütün bu yukarıda özetle sayılan haksızlıklar, “ekonomik ırkçılık” değilse ne anlama gelir?

Biz, elbette, Dünya ile bütünleşen bir Türkiye’den yanayız ancak, önce kendi girişimcisini ve emekçisini gözeten bir ekonomiden yanayız…

Bizim itirazımız çifte standartlaradır!

Bizim isyanımız, efendiyken, köle yapılmak istenmemizedir!

Açıktır ki, Türkiye’mizin ekonomisinde nesnel/pratik koşullar bizim insanımızın alın terinden yana değildir.

Buna karşılık, Dünya’nın çeşitli yerlerine çalışmak amacıyla giden Türkler sosyal haklar açısından ülkemize oranla daha istikrarlı koşullara kavuşabiliyorlar.

O arada, çalışma hayatına işçi olarak başlayıp, giderek işveren olan Türkler de bulunuyor.

Fakat bu hak ve olanakların “istikrarı” zımnen –adeta- o ülkenin vatandaşlığına geçmekle sağlanabiliyor.

Yani Türk’e biçilen “en alttakiler” rolü bir ekonomik kefen gibi bedenini sarıyor.

İşte bu nedenlerle de biz, “önce kendi girişimcisi ve emekçisini gözeten bir ekonomiden yanayız” diyoruz…

Böyle bir ekonomi, girişimcisi için rekabet avantajını karşılıklılık ilkesini de hatırda tutarak en etkili şekilde destekler; desteklemelidir.

Böyle bir ekonomi, çalışanın, işçisinin haklarının yurt içinde ve yurt dışında korunması ve geliştirilmesi için en etkin tedbirleri alır, uygular ve takip eder; etmelidir de…

Buna karşılık, iç piyasada rüzgar “yabancılaştırma” lehine eserken, ‘iş’ / konu; girişimcimizin, işçimizin ve çiftçimizin haklarına gelince, burada ve yerkürede, adeta yaprak kımıldamamaktadır.

Öte yandan AKP Hükümeti’nin izlemekte olduğu dış siyaset sonucunda, bazı ülkelerle ticari ilişkilerimiz durma noktasına gelirken, kaçakçılık almış başını gitmektedir…

Bu genel tablonun doğal sonucu olarak da ekonomimiz ve maliyemiz kayba uğramaktadır.

Hak ve Eşitlik Partisi, “Tam Bağımsızlık” derken: Ekonomi alanında da ve bütün unsurlarıyla tam bağımsızlıktan yanadır.

Kendi topraklarımızın, kaynaklarımızın ve varlığımızın yabancısı ve kölesi olmayacağız!

Tam tersine, tüm olanaklarımızı seferber ederek, geçerli, kurallı, rekabetçi, teknolojik ilerlemeye dayalı bir ekonomik yapıyı oluşturacağız.

Alın terimizi, ne içeride ne dışarıda sömürtmeyeceğiz. Varlıklarımızı talan ettirmeyeceğiz.

Her insanımızın birinci sınıf hayat yaşadığı, emeğiyle, bilgisiyle, girişimcilik ruhuyla vatandaşlarımıza saygı duyulan, bir sosyal-ekonomik düzeni kuracağız!

Bizim ekonomi anlayışımızın şu şekilde özetlenebilir:

Yapı Taşında Milli Sanayimiz, Özünde İnsanımızın Refahı, Hedefinde Tam Bağımsızlık olan bir ekonomi!..

Türkiye üretecek, Türkiye büyüyecek, Türkiye lider ülke haline getirilecektir…

Gerçekte biz tüm insanlar için ekonomik köleliği ret eden bir anlayıştayız ve..

Ekonomimizin de, kaderimizin de, geleceğimizin de, efendisi biz olacağız…

Genel Başkanımız Sayın Osman Pamukoğlu’nun dediği gibi: Başı Dik Devlet, Onurlu Millet!

Haydi Türkiye, Tam Vaktidir!

R.Bülend KIRMACI
Parti Sözcüsü ve Medya Sorumlusu

1,436 Kez Toplam, 2 Kez bugun okundu


Sayfa Kaynagi: Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi: https://hepar.org.tr

Yazdirilacak Sayfa: https://hepar.org.tr/turkler-kole-olmayacak.aspx

URLs in this post:

[1] Image: https://hepar.org.tr/wp-content/uploads/2014/05/ekonomi_slayt.jpg

© 2014 Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi.