- Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi - https://hepar.org.tr -

TARIM VE ENERJİ

Yazar: Hepar On 16 Temmuz 2013 @ 02:47 In Genel | Comments Disabled

tarim_slayt [1]

HEPAR, Tarım ve Enerji Politikalarında da Farklıdır!

Türkiye’de on yıllardır tarım “üvey evlat” muamelesi görmekte, enerji ise ihmal edilmektedir.

Sonuç olarak, düne kadar kendisini besleyen ülkemiz, “saman” ithal eder hale gelmiş; enerjide dışa bağımlılık, “dışa teslimiyet” haline dönüşmüştür.

Hak ve Eşitlik Partisi, bu iki önemli sektörde de iddialı, geçerli politikalara sahiptir…

Bu anlamda ana başlıklar itibariyle bir özet karşılaştırma tablosu bile fikir verebilir:

Bugünün Tarım ve Enerji Politikaları:

İklim ve hayat koşullarını tehdit ediyor.

Kaynak savaşlarını körüklüyor.

Bağımlı kılıyor ve yabancı direktifi altında bırakıyor.

Kazananlar ve kaybedenler olarak kutuplaştırıyor.

Fiyat kaosu ile yatırımı engelliyor.

Kırsal bölgelerin yükünü ağırlaştırıyor.

Hak ve Eşitlik ‘in Tarım ve Enerji Politikaları:

Üretici tam anlamıyla desteklenecek, enerjide çeşitlilik ve verim esas olacak.

İklim, flora, fauna ve doğal denge ile kaynaklar korunacak.

Bu alandaki politikalarımız merkeziyetçi değil, demokratik olacak.

Avantajların dağılımı hakça olacak, ranta kapalı, hakça kazanca açık bir sistem kurulacak.

Kırsal bölgeler için kalkınma sağlanacak.

Başarılı ve sonuç alıcı işletmecilik örnekleri geliştirilecektir.

Tarımda ve enerjide önce kendine yeten sonra da dış rekabette haklı yerini alan Türkiye’yi kuracağız!

Çünkü Biz, “Önce Vatan, Herkes Birinci Sınıf İnsan” diyen Hak ve Eşitlik Partisi’yiz…

R.Bülend KIRMACI
Parti Sözcüsü ve Medya Sorumlusu

1,178 Kez Toplam, 1 Kez bugun okundu


Sayfa Kaynagi: Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi: https://hepar.org.tr

Yazdirilacak Sayfa: https://hepar.org.tr/tarim-ve-enerji.aspx

URLs in this post:

[1] Image: https://hepar.org.tr/wp-content/uploads/2014/05/tarim_slayt.jpg

© 2014 Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi.