Siyaset Ve Demokrasi Üstüne

cazim_gurbuz_slayt

Siyaset Ve Demokrasi Üstüne…
Cazim Gürbüz

Siyaset ve Demokrasi…

Bu iki kavramı çok kullanıyor Türk halkı ve siyasetçisi… İçeriğini, anlam derinliğini bilmeden, bu kavramlara yeni anlam ve katkılar koymadan kullanıyor… Böyle kullanılınca da içi boşalıyor, koflaşıyor, sıradanlaşıyor hatta bayağılaşıyor bu kavramlar.

Biz HEPAR’lılar, her konuda bilgili, ilgili, düzeyli ve derinlikli, olmaya mecburuz. Böyle olursak iddia sahibi oluruz, farklı oluruz, özgün oluruz.

Bu yazıda, bu iki kavram hakkında; devlet adamları, yazarlar, bilgeler ve bilginlerin neler dediklerini aktaracağım. Bir arı özeni ve çabasıyla bunlardan öz devşirenler, siyaset ve demokrasi balını iyi yaparlar.

Hadi okuyalım bu niyet ve cehtle:
“Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan biricik millet Türklerdir.” Atatürk

“Demokrasi insan ırkının ümididir” Atatürk

“Kültür ve ekonomi her türlü siyasete yön veren temel esaslardır” Atatürk

“Her halde uygar ve demokrat memleketlere partiler gereklidir. Partiler milletlerin siyasi kökleridir” Atatürk

“İktidarda olmak önemli değildir, itibarda olmak önemlidir.” İsmet İnönü

“Siyaset ve yönetimde en zararlı şey, millet ve toplum içinde telâfisi zor olan felâket, yarım bilgili insanların yetki sahibi olmasıdır” İsmet İnönü

“Muhalefette tasvip olmaz.” İsmet İnönü

“Siyasal partiler sınıfta kalınca demokrasi de kötürüm olur” Osman Pamukoğlu

“Seçim yoluyla bir büyük adam bulup çıkarmak, bir iğnenin gözünden deveyi geçirmek kadar zordur.” Osman Pamukoğlu

“Biz siyaseti vatan aşkı olarak biliriz” Osman Pamukoğlu

“İnsanlar iki şeyi tam beceremediler, fakat daha iyisini de bulamadılar. Evlilik ve demokrasi” Osman Pamukoğlu

“Politikacı seçimi, devlet adamı gelecek kuşakları belirler” Osman Pamukoğlu

“Siyaset, kuralsız bir oyundur.” İlham Aliyev

“Kötü yöneticiler, oy vermeğe gitmeyen iyi yurttaşlar tarafından seçilirler.” George Nathan

“Demokrasi berbat bir rejimdir ama rejimlerin en az berbat olanıdır” Churchill

“1 kişinin 99 kişi üzerinde egemen olduğu rejime monarşi, 10 kişinin 90 kişi üzerinde egemen olanına oligarşi ama 51 kişi 49 kişi üzerinde egemense ona demokrasi diyorlar” Tolstoy

“Değişmeyen kanaatimiz odur ki, memleket ve demokratik rejim için en büyük tehlike, kopmuş mayınlar gibi siyaset sahnesinde dolaşan, ikbal ve menfaat arayan inançsızlardır.” Osman Bölükbaşı

“İnsanlar siyasette ya korkacak ya da umacaktır. Siyasette korkutacak kuvveti, dağıtacak nimeti olmayanların ihanete uğraması kaçınılmazdır.” Osman Bölükbaşı

“Ben siyasette hep gönlümün türküsünü söyledim.” Osman Bölükbaşı

“Siyasi partilerde iç tartışma bir sünnet, dayanışma farz olarak kabul edilmelidir.” Osman Bölükbaşı

“Siyasete silah sokmakla, sınırdan Moskof Askeri sokmak arasında hiçbir fark yoktur.” Osman Bölükbaşı

“Bir dâvâ ki dâvâcısı, şâhidi, savcısı, hâkimi iktidardır. Hayır beklenir mi böyle gecenin seherinden?” Osman Bölükbaşı

“İmama değil, imana bağlı bir demokratım.” Osman Bölükbaşı

“İnsanlar daima tenkitten şikâyet ederler. Hiçbir zaman dalkavukluktan şikâyet edilmemiştir. Bir ülkeyi tenkit değil, dalkavukluk batırır.” Osman Bölükbaşı

“Mücadelemiz her ne pahasına olursa olsun, siyasi kazanç mücadelesi değil, ahlâk ve fazilet mücadelesidir. Bu mücadelenin karakteri yıkıcı değil, yapıcı olmaktır. Bu şerefli mücadeleye Türk milletini davet ederim.” Alparslan Türkeş

“Zamanı gelmiş fikri, zamanı gelmiş kişiyi tutamazsınız. Çıkar ortaya.” Süleyman Demirel

“Siyasette 24 saat uzun bir zamandır” Süleyman Demirel

“İlkin kendinizi anlayabilmelisiniz ki başkalarını da anlayabilesiniz. Kendini ve başkalarını anlamadan da siyasette bir işe yaranamaz.” Bülent Ecevit

“Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır.” Eflatun

“Siyaset yalancı pehlivan üreten bir fideliktir. Ya da mermer ve tunç yerine mukavvadan heykeller yapılan bir atölye, balmumundan garip ve biçimsiz karnaval kuklaları yetiştiren bir imalathanedir. Arada bir büyük adam da karışır içlerine.” Refik Halit Karay

“Demokrasi, halkın yarıdan fazlasının, zamanın yarıdan çoğunda haklı olduğu üzerinde süregelen bir şüphedir.” E.B. White

“Halkın halk tarafından yönetildiğini söylemek, hiçbir şey söylememektir.” Maurice Duverger

“Tarih dehlizine girmeden siyaset tahlili yapılamaz.” Yahya Kemal Beyatlı

“Halk en az anladığına, en kuvvetle inanır.” Cenap Şahabettin

“Muvafıklar, muhalifler siyaset salatasında zeytinyağı ile sirke gibidirler, biri eksik olursa salatanın tadı kaçar.” Cenap Şahabettin

“Bizde post elden gider, post kavgası bitmez.” Cenap Şahabettin

“Biz işlerimizin başına, ona talip olanı ya da ihtiraslı kimseleri getirmeyiz.” Hadis

“Politika anarşiyle despotluk arasında sürekli yenilenen yanılsamalarla canlandırılan bir geliş-gidiştir.” Einstein

“Parti bizim ortak aklımızdır. Bütün üyelerin akıllarının toplamından bin kerre daha büyük akıldır parti. Mücadeleyle geçen yıllar içinde oluşmuş deneyimden, birikimden; bunların sentezinden oluşan bir bütünlük. O yüzdendir ki, parti bireylerden, gruplardan daime çoğunu bilir.” Hasan Yalçın

“Emperyalizmin siyaset felsefesi; tarih bilimine karşı ‘tarih bitti’ tezini, sınıf bilinci yerine kimlikleri ve cemaatleri, modernleşme yerine dinselleştirmeyi, ulusların kaderini tayin hakkı yerine kültürleri, bilimsel belirlenim yerine bilinemezciliği geçirdi.” Bayram Kaya

“İktidar ifsad eder, mutlak iktidar, mutlaka ifsad eder.” Lord Acton (İngiliz Siyasetbilimci)

“Onlarınkinden daha iyi bir yönetim getiremeyecekseniz, yöneticilerinizi alaşağı etmeyiniz.” İmam-ı Âzam Ebu Hanife

“Diktatörlüğü istibdadı, demokrasiyi müsamahası yıkar.” Arif Nihat Asya

“Olgun bir erkek iki konuda asla telaş göstermemeli… Birincisi siyasette fikir beyanı, ikincisi eşinin hamilelik hâli…” Dr.Reşit Galip (Adnan Menderes’e demiş)

“Her zaman sıradan ve bayağı bir adam olan yüzsüz, yalancı biri, bilgisiz bir halk içinde tapınılacak konuma gelebilir. Ancak, aynı kimse aydınlatılmış bilgili bir halk tarafından sadece bir aşağılanma konusudur.” Cesare Beccaria

“Politika, iyi yönetmek ve insanların değişmez duygularını birlikte yaşatmak sanatından başka bir şey değildir.” Cesare Beccaria

“Siyasette duygusallığa yer yoktur” Bismark

“Güç ve iktidarın sadakası insaftır.” Hazreti Ali

“Bir devletin başına küçük adamlar geçebiliyorsa, bu durum o devletin yıkılacağına işarettir.” Hazreti Ali

“Vatandaşın fikri, milli sermayenin en değerlisidir. Düşünüp de konuşmayanlar, düşündüklerini söyleyemeyenler bu milli sermayenin kendi kafalarındaki parçasını onun sahibi olan cemiyete vermeden çürütmeye mahkûm etmiş olur.” Recep Peker

“Siyaset işlerinde maharet ancak tecrübe ile olur. Her şeyi tecrübe etmeye ne insan ömrü ne de asrın tecrübesi yeterli değildir. Arif olanlar her şeyi nefsinde tecrübeye kalkışmayarak, içi ibret, nasihat ve tecrübelerle dolu olan bir tarih okurlar.” Ahmet Cevdet Paşa

“Siyasetin kanı satvet (ezici güç), dini servettir” Mehmet Akif

“Demokrasi fahişeliğe götürür” Humeynî

“Siyasette hep beklemedik gelişmeleri beklemek gerek” Margaret Thatcher

“Politika asla bir fikir işi değil, bir sinir işidir” Gürbüz Azak

“Gerçek iktidar insanlar üzerinde değil, yürekler üzerinde kurulur” Şeyh Bedrettin

“Sanatın bünyesinde eriyen bir siyaset… Evet bunu her sanatçı yapar. Ama siyasetin içinde bir sanat, buna aklım yatmıyor! Bunu yapanlar var, fakat biz buna göre hazırlanmamışız.” Bedri Rahmi Eyüboğlu

“Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de anlayamazlar” Jean Jacques Rousseau

“Demokrasi iyi bir şeydir, ancak doğru sonuçlar ürettiği sürece” Chomsky

588 Kez Toplam, 3 Kez bugun okundu

Tweet