- Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi - https://hepar.org.tr -

SANKİ İNSAN TEMSİLCİLERİ !

Yazar: Hepar On 23 Haziran 2013 @ 02:35 In Genel | Comments Disabled

sanki_insan_temsilcileri_slayt [1]

SANKİ İNSAN TEMSİLCİLERİ !

 

ARAP BÜLBÜLÜ
Hiyerarşik bir düzen içinde yaşarlar. Çeneleri gelişmiş,geveze ve gürültücü kuşlardır. Taklitleri içeren geniş bir repertuvarları vardır. Sürüler halinde toplandığında çok ses çıkarırlar. Ötme organları çok fazla kuvvetlendiğinden yerlerini tespit etmekte zorluk çekilmez.

Coğrafyamızın her kesiminde bulunurlar.

Ak yanaklı, ipek kuyruklu, sürmeli, kara kafalı türleri vardır. Meyveleri severler. Karakuyruk ve örümcek kuşu ile akrabadır. Yeşil guguk, yeşil tir an, takkeli ötleğen, Arnerikan ve Avrupa ötleğenleri yanında, sakallı sığırcık ile de bağları vardır.

SÜMSÜK
Çok çeşitlilik gösteren bir canlı grubudur. Benzer diğer cinslerden kolayca ayrılabilirse de, boy güvenilir bir ayırt etme yöntemi değildir.

Sesi çoğu zaman kimliği hakkında en önemli ipucudur. Tatlı suları severler. Binlercesi sürüler oluşturmasına rağmen, yön tayin etme yetenekleri hiç yok denecek kadar zayıf olduğundan, başka cinslere tabidir. Kanat ve kuyruk telekeleri sürekli renk değiştirip, her tona dönüşebilir. Bütün bölgelerde kolayca bulunabilirler.Sağa sola yatarak ve döne döne uçarlar.

Rüzgar hafif de olsa onun yönüne kolayca sürüklenirler. Yakarma ve tıslamaya benzer seslerden geniş bir repertuvarları vardır. Eylemsizliğe yatarak uyuduklarından bir alt tür olarak sınıflandırılırlar.

Yırtıcılar karşısında suskun kalarak, saygıda kusur etmezler .

KUYRUK SALLAYAN
Kendileri küçük, kafaları kalın otlakçılardır. Yüzünde maske yoktur. Aşırı avlanmaya rağmen sayıları azalmaz. Cinsiyetleri fark etmez. Sesleri kadife kadar yumuşak ve kesik kesiktir.

Her yere tüneyen Pasifik kuyruksallayanı, büyük küçük bütün yerleşim birimlerinde bulunur. Baş renkleri niyetlerine göre değişir. Büyüklerinin kuyrukları büyük, küçüklerinin kuyrukları küçüktür. Uçuşları sürekli hafif dalgalıdır.

Hem uçarken, hem de yerde iken öten nadir bir türdür. Dalkavuk kuştur, sevdiğini köpek gibi yalaya yalaya öldürür.

Besinlerin bolluğundan doğrudan etkilenir. Boz başlı inek kuşuyla akrabadır. Kolyeli kuyruk sallayanı, Kıbrıs kuyruk sallayanı gibi türlerinin yanında, Amerikan çüntesi ve Avrupa çüntesiyle de hısımlığı vardır. Dağınık olabileceği gibi koloniler halinde de beslenirler ve yaşarlar.

ŞAKRAKCI
Genelde zayıf ve cılız bir sesi olmasına rağmen sürü halinde çok gürültü çıkarırlar.

Bu türün yaşamı aya benzer, bir parlak bir karanlık. Gelişmiş gagalı, kısa kuyrukludurlar. Giysileri cinsiyet, yaş ve mevsime göre değişiklik gösterir. Antik çağdan bu yana soyu hiç tükenmeyen ve asla yeryüzünden çekilmeyecek olan garantili bir türdür.

Ne zaman kaçacakları, ne zaman kalacakları belli olmaz.
Korktuklarından kaçanları olduğu gibi, kaçtıkları için korkanları da vardır. Kocabaşlar, cılbıtlar ve sığırcıktarla araları iyidir.

BAĞIRTLAK
Gagaları küt, kuyrukları uzun ve basamaklıdır.
Gövdesi çok sık enine çizgili olduğu için çok uzaklardan fark edilebilir. Küçük ve kılkuyruk bağırtlaklar da vardır.

Uçarken ötme yetenekleri pek yoktur. Sağlam bir tünekte ise susmayı bilmezler.

Türlerinin büyük çoğunluğu ürkektir, çok çaresiz görünürler. Çok sık rastlanır. Genellikle karanlıkta seslenmeyi seçerek göze batmak istemezler. Koloniler halinde saklanarak yaşarlar. En sevdikleri şey, başka türlerin yuvalarına yumurtlamaktır.

Övgünün fazlasının maskaralık olduğunu hiçbir zaman öğrenmeyecek olan bir alt türdür. Toylara yakındır.

MUKALLİT
Coğrafyamızda en bol bulunan, en yaygın türdür.

Ötüşü melodisiz, ince ve metaliktir. Bozuk bir plak gibi durmadan duyduğu her şeyi tekrarlar durur. Ne aldıysa onu verir.
Soyu tükenmeyecek olan bir sınıfındandır. Papağan ve guguklarla akraba olan beleşçi kuşlardır. Böceklerle beslenir.

Ne doğru? Ne yanlış? Algılayamadığından, mukallitlere en iyi öğretmen başlarına gelecek felakettir.

Diğer kuşlar gibi bu kuşu da tanımanın birinci kuralı iyi gözetlemektir. Tecrübe şarttır. Şarkıcı mukallit, gerdanlı mukallit, maskeli mukallit, Arap mukallidi, açgözlü mukallit ve bıyıklı mukallit, bu türün diğer örnekleridir.

Örümcekler ve Yarasalar aydınlıktan korkarlar..

Cesur kişileri bir eyleme, ancak, eylemi olduğundan daha tehlikeli göstererek yöneltebilirsiniz..

Osman Pamukoğlu
Hak ve Eşitlik Partisi
Genel Başkanı

583 Kez Toplam, 1 Kez bugun okundu


Sayfa Kaynagi: Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi: https://hepar.org.tr

Yazdirilacak Sayfa: https://hepar.org.tr/sanki-insan-temsilcileri.aspx

URLs in this post:

[1] Image: https://hepar.org.tr/wp-content/uploads/2014/05/sanki_insan_temsilcileri_slayt.jpg

© 2014 Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi.