ÖRDEK

kartal_ordek_slayt

ÖRDEK

Tanrı ördeğe de ihtiyaç olduğunu düşünmüş ve ördekleri ördek olsun diye ördek gibi yaratmıştır. Ama ördeklerin yeryüzü serüveninde başlarına gelmedik kalmamıştır. Bunun sebepleri de yine ördekgillerin bizzat kendileridir, tabiatlarıdır.

Ördek saftır.
Bir ördek yavrusu kartal yuvasında bile büyüse, yinede ördektir. Halbuki o, bir yırtıcı yuvasında bulunursa, atmaca, şahin, doğan, kartal olabileceğini sanır.
Çocukkende, büyükken de, yaşlıyken de o bir ördek olarak kalacaktır. Güçlü kanat, güçlü gaga, keskin göz, ona bahşedilmemiştir.

Düşmanlarının kendi cinslerini, yine kendilerine karşı kullanmak için sazlıklara bağlayıp beslemeleri ve ördek gibi öttürmesi, hatta mekanik ördek ötüşleri bile, bu tuzağa düşüp hayattan ayrılmalarına yeter.

Ördek şaşkındır.
Ördeğin şaşkınlığı dillere destandır.Bir şüphe, kuşku ve tehlike anında başüstü dalıp hemen düşmanın gözünden kaybolması gerekirken, kıçüstü dalmaya kalkar, bu onun korkusunu baskı altında tutamayıp paniğe kapılmasındandır. Doğru kararı hızla ve zamanında veremediğinden uzun bir süre suyun üstünde debelenir durur.

Ördek inkarcıdır.
Ördeğin en büyük ördekliklerinden biri de artık dünyada yırtıcılara yer olmadığını, bundan böyle daha çok ördeğe ihtiyaç olduğunu, ördekliğin daha kıymetli olduğunu söylemesidir. Bunu söyleyince bütün et yiyicilerin doğadan çekileceğini sandığından, ona ördek denmiştir.Bir ördek nasıl bilsin; toprak, su ve gökyüzünün hareket, mücadele ve eylem alanı olduğunu.

Ördek ahmaktır.
Ördek için en büyük talihsizlik, onu bir ördek sürüsünün başına getirmektir. İşi, sazlık ve ve durgun sularda sinek, küçük balık ve haşare avlamak olan ördeğe böyle bir hizmet yüklemek, güneşin bundan böyle doğudan değil de batıdan doğmasını beklemek kadar andavallıktır. Sonunda kendi türlerinden kartal yapmaya kalkışacak kadar doğa cahili olan şaşkın ve saf ördek sürüsünün büyük kısmının yaşamı, bir bataklık ve sazlıkta düşmanlarının pususunda sona erer.

Ördek korkaktır.
Kendilerine benzeyen sığırcık ve kargalar gibi ördekler de toplu bulunmak ve uçmaktan hoşlanırlar. Çünkü güven duyguları düşüktür. Meydan okuma ve cesaret hangi ördeğin haddine. Tanrı onlara gagalarını ötmek için vermiştir.Mezarlıkta korkudan ıslık çalanlar gibi, devamlı öterler, öttükçe de kendilerini iyi hissederler.Öterek sonunda bir şey elde edilip kazanılamayacağını ördek nereden bilsin!Ne kadar öterse o kadar iyi olacak sanır!

Ördek aslında bir ördek gibi yaşamalı. Bir avcı tarafından vurulmaz, beslediği sahibi tarafından kesilmez,bir yırtıcının pençelerinde parçalanmadan hayatta kalabilirse, eceliyle de ölebilir.

Doğada amaçsız bir şey yoktur. Lazım olmasalardı Tanrı onları yaratırmıydı.

EY VATAN – 2004
Osman Pamukoğlu

819 Kez Toplam, 1 Kez bugun okundu

Tweet