- Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi - https://hepar.org.tr -

KİMSE, ÜÇ MAYMUNU OYNAYAMAZ!

Yazar: Hepar On 2 Eylül 2014 @ 19:57 In Genel | Comments Disabled

kimse-uc-maymunu-oynamasın [1]

Ulusal kimliğin özü, bağımsızlık ruhudur. Sömürge halkları uysal ve teslimiyetçidir. Müstemleke elalemin parasıyla olunur. Emperyalistlerin ve misyonerlerin oluşturduğu tehlike her zaman olacaktır. Bir toplumda asalaklar ve yurtseverler vardır. Her çağda ve her ülkede olduğu gibi asalakların sesi daha fazla çıkmaktadır..

Kapitalizm ileri ülkeler için zenginleşme ve sömürü aracı, geri ülkeler içinse fakirleştirme, borçlandırma ve sömürü mekanizmasıdır. Bağımsızlık bir anda değil, süreç içinde kaybedilir. Önce haysiyet sonra da egemenlik kaybedilerek, siyasi ve politik kararları yabancı devletler vermeye başlar. Daha ötesi ise çöküş ve yozlaşmayı, kendi kendine yok edişi getirir. Böyle bir ülkede demokrasi havasızdır, göstermeliktir. Kaba ve günlük siyasetle işler, yürütülmeye çalışılır, her meseleye günlük fayda ve şahsi ikbal olarak bakılır..
Gerçek demokrasi belli sürelerde sandığa giderek değil, her gün ortaya konulan inisiyatifle geliştirilir. Bireysel tavır bunun en önemlisidir. Yalanla ve yozlaşmayla mücadele etmeyi beceremeyen halk kendi sorun ve ıstırap yükünü kendi yaratır…

İnsanların büyük çoğunluğunun politikacılara inancı yoktur. Politikanın kirli bir oyun olduğu kanaati vardır. Kirli olan politika değil, politika yapan insanlardır. Politika, politikacılar ahlaksız davrandığından kirlenir. Böyle bir durumdaysa herkes kaybediyor, çünkü bir toplumun politikacılara ihtiyacı vardır. Demokrasilerde partiler sistemin can damarıdır. Bu nedenle her ülkede saygı duyulacak ve güvenilecek parti ve politikacıların bulunması, halk için hayatidir. Politikacıları yozluğa halkın zorladığı da çok yanlış bir düşünce değildir. Toplum ahlaki değerlere kulak asmadan, sadece para ve güç istiyorsa , politikacıların kokuşmuşluğuna şaşmamalıdır. Bir ülkenin çivisi sökülmüşse sorumluluk yalnızca politikacılara değil, halka da aittir. “Sen bana oy ver, ben sana menfaat” hareketinin önünü ancak bilinçli ve tepkili bir toplum keser. Demokrasi siyasi partiler olmadan yaşayamaz, ama siyasi partiler yüzünden ölebilir de..

Her vatandaş ülkesinde olup bitenden, iyi giden de kötü giden de her şeyin birinci derece sorumlusudur, üç maymunu oynayamaz..

Milletler de insanlar gibidir, öfkeleri ve ruhları vardır. Yurt sevgileri en üst değerdir. Cumhuriyet halkın devleti demektir. Halkın bağımsızlığı, onun iktidarı demektir. Halkın bütününün siyasi görüşü, dünyaya bakışı meclislerde temsil edilemiyorsa, ortada seçim yasaları ve seçim yöntemlerini kendi çıkarlarına göre yürüten demokrasi akrobatlarının olduğunu gösterir. Esas olan Cumhuriyettir, hiçbir şey koşulsuz ve sınırsız olamaz. Demokrasi cumhuriyet değerlerini yok edemez. Tersi olursa sonuç, her şeyin dağılması ve halkın acı çekmesiyle son bulur..

Demokrasileri tehlikeye ve zayıf duruma düşüren sebep ona karşı olanların varlığı değildir. Tehlike, kişisel davranışlardaki tutarsızlıklar, kurumlardaki gelgitler, yabancı dış otoriteleri ve başta kimler varsa, onlara boyun eğmekten gelmektedir..

Demokrasi için en büyük tehlike kötü yasalarla onu, “bir sayı sisteminden başka bir şey olmadığı” şekline dönüştürmektir. Bu durumda ellerine geçirdikleri araçlarla sansür uygulayarak, iletişim ve reklam yoluyla düşünce ve fikir hareketlerini yönlendirerek, sözde halkın isteğine dayanan totaliter hükümler ortaya çıkar..

Demokrasi evde başlar ve ancak yüksek nitelikli yurttaşlık bilinciyle ve gerçek değerleriyle yaşatılabilir. Demokrasi demek, erdemli insan demektir. Sarp ve dikenli bir yoldur, emek ve fedakarlık gerektirir..

Demokrasinin halkoyuna ve halk duygusuna bağlı olduğu yolundaki beylik söz; tatbikatta hiç de böyle değildir. İnsanlar genel olarak inanmak istedikleri şeylere inanırlar. Bilinmeyenden, yenilikten ve değişmekten korkarlar. Demokrasinin serbest söz, serbest basın, serbest toplantıya olan inancı, demokrasiye açıklık kazandıran nedenlerden biridir, çünkü rejim karşıtları başa geçtiler mi, bu özgürlükleri hiçe sayan da yine onlar olacaktır. Para pulla desteklenen bu kimseler, yıkıp çökertme işine durmadan devam edeceklerdir…

TEK UMUT TEK YOL HEPAR

Osman Pamukoğlu
Hak ve Eşitlik Partisi
Genel Başkanı

2,549 Kez Toplam, 1 Kez bugun okundu


Sayfa Kaynagi: Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi: https://hepar.org.tr

Yazdirilacak Sayfa: https://hepar.org.tr/kimse-uc-maymunu-oynayamaz.aspx

URLs in this post:

[1] Image: https://hepar.org.tr/wp-content/uploads/2014/09/kimse-uc-maymunu-oynamasın.jpg

© 2014 Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi.