HEPAR 5 YAŞINDA!.

hepar_5_yasinda

HEPAR 5 YAŞINDA!.

Bu gün 4 Eylül; HEPAR Beş Yaşında!.
Kutlu Olsun!..

28 Temmuz 2008 günü Sayın Osman Pamukoğlu bir çağrı yayınlamış;“Anadolu ve Trakya’da Yaşayan Türk Milleti”ne yeni bir siyasi oluşumun müjdesini vermişti.

Türkiye bu çağrıyı hemen yanıtladı: 4 Eylül günü, Hak ve Eşitlik Partisi kuruldu.

HEPAR’ı o gün halk kurdu; bugün de halk yönetiyor ve giderek daha da sahipleniyor.

Halkımız, ülkeyi yıkımın eşiğine getiren iktidar ile ona adeta payanda olan muhalefetten giderek umudunu kesiyor.Türkiye’nin gençleri, işçileri, çiftçileri, öğretmenler ile öğrencileri; o arada orta direği; “kendi” Partisinde birleştikçe; gücünün farkına daha çok varıyor..

HEPAR gerçekte emperyalistleri ve iş birlikçilerini “en çok korkutan” Parti’dir.

Bu durum ‘Avrupa’nın raporlarından ya da kamuoyundan “gizlenen” anketlerden de bellidir.

Nedense “HEPAR’dan korkan” kimi etkili çevreler, Dünya’nın en adaletsiz seçim sistemini görmezden gelmekte, iktidarın, hak arayan kitlelere yönelik baskısınaysa aldırmamaktadırlar.

Bu düzende, emek, sömürülmekte; bilim öğütülmekte; gençler ezilmekte ve ‘en nihayet’ Türkiye’de Türk’lük neredeyse aşağılanmaktadır.

O arada, Hazine soyulmakta, Bütçe yağmalanmakta, partizanlık her yanı sarmışken; bazı odaklarca, bölücülük ve mezhep ayrımcılığı amansızca kışkırtılmaktadır.

İktidar, “yumurtasız omlet” gibi “muhalefetsiz demokrasi” peşindeyken, iktidarın peşine takılan Meclis’teki muhalefet, gündemin ardından kurumuş yapraklar gibi sürüklenmektedir.

İşte bu koşullarda, Türkiye’nin geçerli bir siyasetle ve gerçek bir Liderle buluşmasının önemi yaşamsal hale gelmiştir…

Bu anlamda; “Akılcı Milliyetçilik, Rasyonel Halkçılık, Herkes için Sosyal Adalet” diyen Hak ve Eşitlik Partisi, ülkemizin ihtiyacı olan Partidir;

Onun bir “halk kahramanı” olarak da anılan ve “Başı Dik Devlet, Onurlu Millet” diyen Lideri Osman Pamukoğlu ise, halkın aradığı Liderdir…

Partinin Lideriyle bütünleşmesi gerçekleşmiş, Lider ve Parti’nin Türkiye ile buluşması hızlanmıştır…

Şimdiye kadar, yayımlanmış on kitabıyla; tarih, sosyoloji, ekonomi, felsefe alanındaki görüşleriyle belirginleşen ve toplum tarafından güven duyulan Osman Pamukoğlu, HEPAR’ın kuruluşunda, deyim yerindeyse Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün örgütlenme modelinden esinlenmiştir.

Tıpkı “Gazi Paşa”nın Erzurum ve Sivas kongrelerini toplaması ve savaşımında kullanacağı örgütlenmeyi Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyetlerinin yapılanmasına benzer şekilde başlatması gibi; HEPAR Lideri “Osman Paşa” da,

Gerze’deki çağrısından önce ve hemen sonrasında, karış karış Anadolu’yu gezmiş; Parti program ve söylemini halkla konuşarak şekillendirmiştir.

Sonuçta halk kendi gerçeğini ve sesini HEPAR’da bulmuş; geleceğe umutla bağlanmıştır…

Bu sayede, Hak ve Eşitlik Partisi, Türkiye’nin gereksinimleri ve Dünya konjonktürünün gerçeklerine uygun olarak yapılandırılmıştır…

Gerçekten; 28 Temmuz Bildirgesi’nde (Çağrısında) (*) Sayın Osman Pamukoğlu; “siyasi ve ekonomik Tam Bağımsızlığa” vurguda bulunmuş, bu hedefi en önemli bir ilke olarak belirlemiştir.

Hak ve Eşitlik Partisi, ilkeleri, ideolojisi, hedefleri ile Türk siyasetinin merkezine yerleşmeye başlamış; Soğuk Savaş döneminin sağ / sol ayrımındansa, insanımızı ve özellikle gençlerimizi, “Önce Vatan, Herkes Birinci Sınıf İnsan” anlayışında birleştirmiştir.

Milli Sanayileşmeye, Madenlerimize Sahip Çıkılmasına, Öz-kaynaklara Dayalı Enerji üretimine büyük önem veren; karma ekonominin dengeli bir gelişme açısından değerini bilen HEPAR, emeği, bilimi, özgür düşünceyi çağdaş toplumun en önemli bileşenleri görmektedir.

Hak ve Eşitlik Partisi, halkımızın kendi ülkesinde güven, bolluk ve esenlik içinde yaşaması için her türlü siyasal, ekonomik, sosyal önlemlerin alınmasını önemsediği kadar, insanlığın tümünün de barış, dinginlik ve esenlik içinde yaşadığı bir Dünya’ya erişilmesini benimser.

Bu anlayışı doğrultusunda, Hak ve Eşitlik Partisi, Yeni Dünya Düzeni ve liberal küreselleşmeye de; çocukların öldürüldüğü, kadınların dövüldüğü, babaların bir lokma ekmek için onurlarının çiğnendiği bütün düzenlere de karşıdır.

Geride bıraktığımız kısa süreç içinde HEPAR izlediği politikalarla da “diğer”lerinden ve “düzen”den farklı bir Parti olduğunu kanıtlamıştır…

Örnekler çoktur ama özetlemek gerekirse;

Hak ve Eşitlik Partisi, “Gezi Parkı”nda başlayan ve ülke genelinde yansımasını bulan ve gençlerin haklı taleplerinin barışçıl biçimiyle dillendirildiği “direnişe” daha ilk günden destek açıklaması yapmış ve bizzat Genel Başkan Osman Pamukoğlu’nun talimatıyla, hem katılım hem de “Parti merkezlerinin sabaha kadar açık tutulması” konusunda iradesini ortaya koymuştur.

Öte yanda, ne yazık ki bir çok aydının, basın mensubunun, akademisyenin yıllardır tutuklu (şimdi hükümlü) bulunduğu Silivri Ceza Yerleşkesi önünde – orada sürekli nöbet çadırı bulunduran bir Parti olarak- HEPAR; o “davaların” en kritik günlerinde, Parti üyeleriyle hazır bulunmuştur.

Ülkemizde yaklaşık beş milyon kişiyi ilgilendirdiği bilinen “Emeklilikte Yaşa Takılanların” sorunlarını ilk kez üstelik de en üst düzeyde sahiplenen HEPAR, bu adaletsizliği Türkiye kamuoyunun gündemine sokmakta belli bir katkı sağlamıştır.

İktidarın “keyfi seçiciliği” nedeniyle “kurumlarından olmak” tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve özellikle klasik dallarda faaliyetlerde bulunan sanatçıların sorunlarına en yakın ilgiyi gösteren parti, Hak ve Eşitlik Partisi olmuş; opera, bale, tiyatro ve güzel sanat alanındaki sanatçılarla tam anlamda bir dayanışma içine girilmesi kararı alınmıştır.

Küçük Esnaf ve Sanatkarın sorunlarına duyarlılıkla, onların AVM klonlarının altında ezilip yok olmaları olasılığına karşılık HEPAR, “bu kesimleri ekonomik faaliyetin dışına itecek uygulamalara karşı çıkacağını” her vesileyle ifade etmiştir.

Gençlerin eğitim olanaklarını daraltan harç, gider gibi uygulamaları, öte yandan sağlığı büsbütün paralı haline getiren tasarrufları ret eden HEPAR, ülkemizde fırsat ve olanak eşitliğinin en etkin savunucusu haline gelmiştir.

O arada HEPAR, Dünya’daki soydaş ve akraba topluluklarımızın karşı karşıya kaldığı haksızlıkları da, gurbetçilerimize yönelik çifte standartları da yakından izleyip; Merkez ve yerel örgütleri eliyle bu konuların ülke ve Dünya kamuoyuna taşınmasına katkı yapmaya çalışmıştır.

Hak ve Eşitlik Partisi doğru siyaseti izleyen, dürüst siyasetin Partisi’dir.

İlkeleri, programıyla, kadrolarıyla tutarlıdır; köhnemiş, külüstür siyaseti tasfiye edecek; Türkiye’de halkı, Dünya’da Türk Devletini güçlendirecek tek partidir.

Doğum günün kutlu olsun HEPAR!

Ve bu güne özgü son olarak;Yurt genelinde özveriyle uğraşan, didinen, fedakar, vatan aşkıyla tutuşan,HEPAR’lılar ne mutlu bizlere;

Türkiye’de bir çok genel başkan ama bir tek lider var; o da bize nasip oldu…

Yaşasın Vatan, Yaşasın Türk Milleti!

MEDYA VE PROPAGANDA BAŞKANLIĞI

750 Kez Toplam, 2 Kez bugun okundu

Tweet