HAZİNE MİLLETİN OLACAK.

hazine_butce_slayt

HAZİNE MİLLETİN, BÜTÇE HALKIN OLACAK!.

Bir ülkenin kaynakları Hazinesi’nde; gelirleri ise, Bütçesinde toplanır.

Bu kaynaklar ve gelirlerden harcamalar yapılır, giderler karşılanır.

Ülkeler de aile ocakları gibidir; önceliklerini iyi belirlemek zorundadır.

Bu anlamda, tasarruf eden, geleceğe yatırım yapar.

İsraf ve savurganlıksa, önce borçlandırır; sonra da boyun eğdirir!

Bu, aileler için olduğu gibi, devletler için de böyledir.

Hazine’yi oluşturan Milletin kaynaklarıdır, Bütçe’yi dolduran halkın vergileridir.

Ne yazık ki Türkiye’nin Hazinesi Millet’ten, Bütçesi de Halktan yana değildir.

İsraf ve savurganlık, borçlanmayı artırmakta, istihdama dönük yatırım yapılamamaktadır.

Hakkaniyete uymayan bu durum, eğitim, sağlık başta, eşitlikçi kamu hizmet arzına engeldir.

Hak ve Eşitlik Partisi iktidarında, “vergi veren son sözü söyleyen” olacak;

Hazine’nin kaynakları büyümeye, bütçe olanakları yatırıma yönlendirilecek;

Ekonomi yönetiminde liyakat, dürüstlük, vatanseverlik ve etkin denetim esas olacak;

Halkın vergileri, denk bütçe prensibiyle ve yatırım önceliklerine uygun değerlendirilecektir.

Hak ve Eşitlik iktidarında:

Hazineden partilere verilen para kaldırılacaktır.

Milletvekillerine kıyak emeklilik gibi ayrıcalıklar uygulanmayacaktır.

Başbakanlık keyfi harcaması niteliğine bürünen örtülü ödenek kaldırılacaktır.

Kamu ve Yerel Yönetimlerin bütçelerinden protokol, karşılama harcamaları atılacaktır.

Yurtdışı harcırahlar asgari düzeye indirilecektir.

Koruma lojmanları, koruma araçları; hepsi satılacaktır.

Kamudaki lüks ve pahalı araçlar elden çıkarılacaktır.

Akaryakıt dahil tüm kaçakçılıkların önü kesilecektir.

Hazine’nin uygun arazileri halka dağıtılacaktır.

Madenler tam olarak kontrolümüze alınacaktır.

Gümrük Birliği denilen ‘istilacı’ mal ve hizmetlerin gümrüksüz girişine son verilecektir.

Vergisiz kazanç ve kayıt dışı ekonomi vergilendirilecek ve kayda alınacaktır.

İhale yolsuzlukları ve rüşvetle kamu varidatını peşkeş çeken hırsızların önü kesilecektir.

Toprak ağalığının sonu getirilip, arazileri halka dağıtılacaktır.

Asgari ücretten hiçbir şekilde vergi alınmayacaktır.

Çiftçi, memur, işçi, emekli, öğrenci için: sağlık ve eğitim hizmetlerini alırken, “ekonomik zorluklar” engel olmaktan çıkarılacaktır.

Bu ülkede hiç kimse yatağa aç girmeyecek, kimse dilenci durumuna düşmeyecek; çocuklar sokaklarda çöp toplar olmaktan kurtarılacaktır.

İşte bu doğrultuda ve bu hedefler uğruna ve de sonuçta;

Milletin Hazinesi Millet için Değerlendirilecek,
Halkın Bütçesi Halkın Esenliği için Kullanılacaktır!..

R.Bülend KIRMACI
Parti Sözcüsü ve Medya Sorumlusu

822 Kez Toplam, 1 Kez bugun okundu

Tweet