TOPRAK REFORMU !

TOPRAK REFORMU !

 

Toprak ağalığından kaynaklanan siyaset ağalığı ve ticaret ağalığının sarmalındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde kalkınma bir türlü başarılamamıştır. Türk siyasetinin bu ağalar üzerinden beslenmesi, vatandaşa ulaşmak yerine vatandaşı kontrol altında tutan feodal başlarla işbirliğine gitmek gibi kolay bir yola sapması ve feodal yapıyı karşısına almak istememesi bu yapıyı sağlamlaştırmıştır. Siyasette olduğu gibi terör de bu feodal yapıdan faydalanmaktadır. Bu bölgelerimizde toprak da, siyaset de, ticaret de belli bir azınlığın elinde olup, halk bu azınlığa hizmet eden konumundadır.

TÜİK’in tarım sayımı verilerine göre, Diyarbakır’da ailelerin yüzde 42,2 si toprakların ancak yüzde 4,1 ine sahipler. Buna karşılık , aynı ilde toprakların yüzde 41,2 si ailelerin yüzde 3,3’ünün kontrolünde. Bölgenin diğer illerinde de durum buna benzer.

Ailelerin birçok kısmının yeterli toprağa sahip olmaması nedeniyle kentlere göç etmek durumunda kalmasının yarattığı sosyal ve ekonomik sorunlar ortadadır.

 

Toprak reformunun acilen yapılması ve bölge halkının üretime katılması, hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenlerle;

 

-Öncelikle bölgede PKK terör örgütünden kaynaklı silah baskısı bir an önce sona erdirilmeli bu meselenin üzerine büyük bir kararlılıkla gidilerek terör örgütü tasfiye edilmelidir.

 

-Bölgedeki toprak eşitsizliğini gidermek ve halkı üretime katıp, kendi toprağında kendi ürününün sahibi olmasını sağlamak amacıyla, kamulaştırma yolu ile topraklar, toprak sahibi olmayan veya az toprak sahibi olan halka tapusu ile dağıtılmalıdır. Bununla birlikte halkın yetiştireceği ürünlerin pazarlanması amacıyla kooperatifleşme ve tarıma dayalı sanayileşme de devlet desteğiyle yürütülmelidir. Bunun yapılması halinde, siyasi ve ekonomik imkanların da eşit dağılımına katkıda bulunulmuş olacaktır.

 

-Mayınlı arazi olarak bilinen verimli ve kirlenmemiş arazilerin bir an önce mayından arındırılarak topraksız halka dağıtılması bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu araziler asla birilerine peşkeş çekilmemeli, tarım dışında kullanılmasına izin verilmemelidir.

 

-Devlet envanterinde kayıtlı milyonlarca dönüm arazi, anlaşılmaz bir sürü gerekçe ile bomboş durmaktadır. Üretimde olmayan bir metrekare dahi toprak bırakılmamalı, uzun vadeli ve faizsiz kredilerle, satılmamak ve işlenmek kaydı ile halka verilmelidir.

 

-Çeşitli fonlarda bulunan paraların hortumlanmasının aracı haline gelmiş ve neredeyse işlevini kaybetmiş GAP idaresi yeniden ele alınmalı ve devlet ile çiftçi kuruluşlarının içinde olduğu bir yapılanma ile bir an önce bölgesel kalkınma yatırımlarının tamamlanması gerekmektedir.

 

-Artık siyaset, yerleşik kapitalist ve feodal düzene hizmet etmeyi bırakıp halkın yanında olmalıdır. Bu feodal yapının devam etmesi halinde halkın bölge imkanlarından doğrudan yararlanması mümkün olmayacak, halk, zengin azınlığa hizmet eden ve boğaz tokluğuna çalışan kitle olmaktan çıkamayacaktır.

 

Recep BAKIRCI
Hak ve Eşitlik Partisi
Genel Başkanı