RANTÇI SİYASETİN MERA TALANI!

RANTÇI SİYASETİN MERA TALANI!
1 Kasım seçimlerinden önceki son mesai gününde adeta yangından mal kaçırırcasına ve millet seçimlere dikkatini vermişken Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Mera Yönetmeliğinin 8. maddesine 10. bent eklenmek suretiyle meralarımıza inşaat yapılarak rant elde edilmesinin yolu açılmıştır.
Zaten hep böyle yapmıyorlar mıydı? Gezi olayları sırasında milletin dikkati buradayken milli çıkarlara tamamen aykırı Petrol Kanunu'nu da çıkarmışlardı. 
Şimdi de, ülke seçime giderken önceden planmış ve hazırlanmış bir şekilde; kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanlarda bulunan mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş yerlerin tahsis amacında değişiklik yapılarak hazine veya vakıflara devrinin ve buradan da birilerine peşkeş çekilerek büyük rantlar elde edilmesinin yolu açılmıştır. Değişikliğe göre "ot parasını veren inşaat yapabilecektir." 
Yönetmelik değişikliği 30/10/2015 tarih ve 29517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tarihe dikkat edildiğinde milletten kaçırırcasına bu işin yapıldığı açıkça ortadadır.
Ülkemizin, tarım ve hayvancılık ürünü ithal eden ülke konumuna düşürülmesi yetmiyormuş gibi, 2013 yılında da turizm alanları için meraların talanına izin verilmişken şimdide kentsel dönüşüm gerekçesiyle meraların inşaat rantına dönüştürülmesi hayvancılık sektörüne vurulmuş büyük bir darbedir. 
Rant peşindeki siyasiler yüzünden bu ülke hem GDO'lu yemler ile beslenen hayvanların etini tüketmeye, hem de dünyanın en pahalı etini yemeye devam edecektir.
Ülkenin doğal zenginliklerine rant gözüyle bakan siyasi anlayış gelecek kuşakları tehdit etmektedir.
Bu yönetmelik değişikliğinin yargıya götürülmesi için gerekli girişimler yapılacaktır. HEPAR, bu yağmacı ve bedavacı zihniyetin sonunu getirmek için kurulmuştur.

HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ