Cazim GÜRBÜZ'ün Yeni Köşe Yazısı (ÖNDER)
Osman Pamukoğlu, kitap yazmayı sürdürüyor...

Son kitabı "Önder/Çağların Özlemi" (İnkılap Yayınları), imzalı olarak gönderildi, bu değerli dost, üretken ve özel yazar, gerçek önder ve efsane komutan tarafından...

Tanrı insanları önderlere muhtaç olarak yaratmıştır bana göre... Zaman zaman önderler de göndermiştir insanlara...

Ama çoğu zaman, insanlar önderleri kendileri bulmuşlar, olaylar ve koşullar o önderleri çıkarmıştır.

Peki önder ya da Batı dillerindeki karşılığı ile "liderler" nasıl insanlardır, kime önder denir, denmeli?

İşte bu kitap bunların yanıtlarını arıyor... Arıyor ama bilinen, sıradan, yinelek yöntemlerle yapmıyor bunu Pamukoğlu, farklıyı deniyor, özgünü zorluyor ve başarıyor da bunu...

Bu kitap, bir önder şablonu sunmuyor, böyle bir çabası yok. İnsanı anlatıyor öncelikle...

Ama ne anlatma: İnsan, ruhu, bedeni, eğilimleri, kusurları, açmazları, tutkuları, meziyetleri, olağanüstülükleri, alçaklıkları, çelişkileri ve ilişkileriyle sunuluyor algılara...

Tanımlamaları, kısa vurucu, çarpıcı; ayrıntıları öz, edebi, akıcı, derinliği insanı boğmayacak kadar...

Osman Paşa'nın Tanrı vergisi bir yeteneği de kolaylıkla hikmetli söz ve özdeyiş söyleyebilmesi, bu kitapta da bunu sergiliyor...

Bu da anlatımını daha etkili ve süslü yapıyor...

Örnekleyelim bu dediğimizi :

"Önder tarihin en iyi öğrencisidir"

"İnsan başkalarının sınırlarıyla kendini sınırlamamalıdır"

"Yazgı, kendisine benzeyen, kendisi gibi ele avuca sığmayan insanları sever"

" Yavan yazı, yavan söz, acınacak gevezeliklerdir. Şimşek çakmayacak ve yıldırım düşmeyecekse, ne konuşulmalı ne de yazı yazılmalıdır "

"Eylem özgürlüktür, insanın adam gibi adam olmasıdır. Eylem varsa yaşamanın da anlamı vardır"

"Uğruna savaşacağınız şeyi akıllıca seçerseniz, kazanmanız kolay olacaktır"

"Sinirleri zayıf olan insanlar karamsar olurlar"

"Dünyada iki tür insan olduğu söylenir: Yaşayanlar ve yaşayanları seyredenler"

"Önder, doğanın tehlikeli yüksekliklere çıkardığı aykırı kişiliktir. Dağlardaki fırtına gibidir; uğuldar, ıslık çalar ve öter"

"Önder; filozof, filolog, devrimci, edebiyatçı karışımıdır"

"Önder yoksa mücadele de yoktur"

"Önderi yaratan halkın korku ve çaresizliğidir"

5 bin yıllık insanlık tarihinde, 100 ila 1000 önder çıktığını vurguluyor yazarımız... Ve önderlerin ayrıksılıklarını Şayan Kabilesinden bir Kızılderili Atasözü ile süslüyor, berkitiyor bu savını:

"Önder efsanedir. Efsaneler öldüğünde hayaller sona erer. Hayaller sona erdiğinde artık bir daha büyüklükten söz edilemez."

Osman Paşa kitabına, babaannesi Fatma Pamukoğlu'nın bir sözü ile başlıyor :

"İnsan çekeceği çileye âşık olur."

Bu sözü, yaşamı boyunca doğruladığına ve doğrulamayı sürdürdüğüne tanık olanlardan biri de bendenizim. Ve bu da önderin en belirgin özelliklerinden biri...

Osman Paşa, büyük Türk Hükümdarı ve büyük önder Attila ile Roma Ordusu'nun ünlü generali Aetius arasındaki bir savaşı anlatıyor, değerli bir general ve yazar olarak...

Okumanızı isterim...

Hele hele Attila'nın ordusuna attığı savaş nârâsı olan "Çakkar!" ile ordunun ona verdiği "Hay-ra" çığlıklı yanıtı müthiş...

Ve bu birbirini çok iyi tanıyan (Aetius Hunlar arasında büyümüş) iki önderin savaşından çıkan sonuç, 630 bin ölü ve yaralı...

Ve galip yok...

Bu öndere bir "Hay-ra" da ben diyorum!CAZİM GÜRBÜZ
Yeniçağ Gazetesi Yazarı