- Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi - https://hepar.org.tr -

FİKR ETMİŞ FİKRET BEY

Yazar: Hepar On 3 Nisan 2013 @ 04:51 In Genel | Comments Disabled

cazim_gurbuz_slayt [1]

FİKR ETMİŞ FİKRET BEY, BİZDE TAMAM EDELİM !
Cazim Gürbüz

Kartal simgesini içselleştirip paylaştığımız şanlı Beşiktaş’ın akıllı başkanı Fikret Orman, Osman Pamukoğlu’nun birer fikir peteği olan kitaplarını okumuş, fikr etmiş okudukça da… Pek iyi etmiş ya, öyle iki özdeyişle geçiştirmek olmaz. Özün deyişini, deyişin özünü içeren bu petekten doyasıya yararlanmak, esinlenmek gerek.
Peteği, çiçek özlerine göre de bir tasnif etmek gerek. Bu tasnifi yaptık, buyurunuz, tadınız, fikr ediniz, eriniz nice gizlere ve yeni ufuklara…

KİTAP
“Önce iyi kitaplar okuyun. Çünkü önemli olan ne bildiğiniz değil, bildiğinizin ne kadar kıymetli olduğudur”
“Kitaplar beynin çocuklarıdır”
“Bir kitap cesareti ve sürükleyiciliği ile okurun soluğunu kesmelidir”
“Akıllı adam hem doğadan hem de kitaplardan yararlanır”
“Okumayan insanlar sadece mürebbiyeleriyle konuşabilen çocuklar gibidirler”
“Özgürlük, kitaplar, çiçekler, kim mutlu olmaz ki onlarla?”
“Tek ölümsüz şey kitaplardır”
“Yazmak geleceği görmektir. Kitaba bak ve öğren”

KÜLTÜR
“İnsanlar kültürlerinin sonuçlarıdır.”
“İnsanlar benzer, çünkü kültürleri benzer. İnsanlar farklıdır, çünkü kültürleri farklıdır”
“Sanat dünyanın en zor işidir. Sanat insanın özgür olarak karar vermesini ve becerisini sınırsız ortaya koyması ile yükselir.”
“Sanat ustalarıyla sanattır”
“Sırf emeğini veren ameledir. Aklını katan ustadır. Gönlünü katan zanaatkârdır. Sanatta hem emek, hem akıl, hem de yürek vardır”

TARİH
“Tanrı’dan ve tarihten saklanacak bir şey yoktur”
“Tarih kavimlerin ve insanların gerçek romanıdır”
“İnsanların tarihe borcu yoktur. Çünkü o verdiği derslerin bedelini peşin alır”
“Tarihteki eski şampiyonluklar yeni kupa getirmez”
“Tarihten korkan insanlar vardır. Bunlar, tarih 50 yıl sonra yazılacak diyerek, meselelerden ve karşı karşıya gelinen tehlikelerden kaçan ve korkanlardır. Bir ulusun tarihi her gün yazılır.”

MİLLİYETÇİLİK VE DEVRİMCİLİK
“Milli anılarda yasların yeri, zaferlerden daha değerlidir; çünkü yaslar, görevleri anımsatarak ortak çabaları kamçılar.”
“Siz ülkenin şerefini koruyun. O sizin geleceğinizi korur.”
“Devletin savunması silahla değil milletle yapılır.”
“Devleti devlet kurmaz, millet kurar. Bilinmeyen yolun nereye saptığını en iyi halk kestirir”
“Vatanını seven, hayatının her döneminde ateşlidir.”
“Güçlü bir ulusun bireyleri ak günlerde mutlu, kara günlerde dayanıklı, kanlı günlerde düşmanlarına ezici olabilmişlerdir.”
“Yürek neredeyse gerçek vatanseverlik de oradadır”
“Tarih boyunca Türklerin devletler, Türkleri kendi varlığına karşı gördü, küçümsedi. Dünya ise kurucusunu küçük gören devletleri ‘Türk’ olarak bildi ve adlandırdı. Türkler ne Musa’ya ne İsa’ya yaranabildiler. Ne kendi devletlerine ne de yabancı ülkelere hoş görünebildiler. Kurtuluş Savaşından sonra millet; ‘Osmanlı’, ‘İslam’, ‘Türk’ seçeneklerinden; ben Türkçe konuşuyorum, Türk kalacağım kararını verdi.”
“Biz rüşvet vermeden devlet kurmuş tek milletiz”
“Karşı devrimciyle diyalog kurulamaz” Osman Pamukoğlu
“Kartallar güneşe komşu, kar’a komşu, sert rüzgârlara komşu yaşarlar. Konuşulanlar dağılır gider bulut gibi. Sadece eylemdir her şeyi saran.”

İDEAL VE DÜŞLER
Çok yaşamak için gerekçeniz yoksa uzun yaşayamazsınız. İdealiniz yoksa kâinat size yardımcı olmaz. İçtenlik gerekçelerinizin canı ve ruhudur.”
“İnsanlar ikiye ayrılır; Mezarlığa gidecek olanlar, ansiklopedilere girecek olanlar”
“Hayat düşlerden yaratılır. Gönülden inanın ve gözünüzde gerçekleşmiş gibi canlandırın. Düş gücü eyleme geçmiş Tanrı’dır”
“İnsan neyse ve neredeyse odur, çünkü ilk önce onu hayal etmiştir”
“Hayal yoksa hedef de yoktur. Ulaşabileceğimiz hedef, hayallerimizden ileri gidemez”
“İnsanın zihin, hayal ve duygu derinliğinin sınırı olmamalıdır”
“Her tohumun kendi cinsinden meyve vermesi kaçınılmazdır ve düşünceler de kaderin tohumlarıdır.”
“En büyük kısırlık sığlıktır”

TOPLUM
“Gösterişe meraklı, lükse düşkün, yenilgiye alışkın zararsız toplumların sonu, koloniler sürüsüne katılmaktır”
“Bir memlekette silgi kalemden önce tükeniyorsa bu ülke çalışmaya çalışıyordur”
“Halkın içinde bir yurttaş ne bir başkasını satın alabilecek kadar zengin olmalı, ne de kendisini satabilecek kadar yoksul”
“İnsan ve toplumlar; yaşar, öğrenir, fakat bir türlü daha akıllı olamaz”
“Mazeret kültürü; tembellerin, kaygısızların, işi arsızlığa vuranların kültürüdür. Toplumun en büyük uyuşturucusudur”
“Bilimle ilişkisini kesmiş bir toplum bitmeyecek bir gecenin içine düşmüştür”

SAVAŞ
“İnsan savaşta çabuk öğrenir, fakat savaşta öğrenmenin sınırı yoktur. Şaşkınlık ve zihinsel zorluklar öğrenilecek şeylerin sayısını artırır.”
“Savaş gençlere ve yaşlılara eşit davranır. Aynı yolda, aynı amaçla yürünürse yıkımlar, sıkıntılar genci de ihtiyarı da aynı safta yaşıt yapar. “
“Savaş demir ve ateş yığını altında kalmak demektir. İkinciliği olmayan bir yarıştır. Bir savaşın kaybedeni sadece kadın ve çocuklardır.”
“Bir savaşta yenilenler aralarında anlaşabilirler. Galipler arasında anlaşmazlık çıkar. Sebebi, yenmek, yenilmek kadar kesin olmaz da ondan.”
“Dünyada barış içinde yaşamak için kör, sağır ve dilsiz olmak gerekir.”
“İnsanoğlunun yazılı 5000 yıllık tarihinde barışla geçen süre 236 yıldır”
“Savaş kazananı da yorar”
“General kesinlikle şüphe, hayal kırıklığı ve bitkinlik duymamalıdır”
“Ben çarpışacağım ordunun silah ve insan gücüne değil, o ordunun başındaki generalin özgeçmişine bakarım”
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz, savaş sizinle ilgilenir”
“Karşı taraf gibi düşünmeyi öğrenmek yetmez, daha hızlı düşünmeyi öğrenmek gerekir. Aksi halde askerler kendilerini, ortalıkta görünmeyen bir düşmanı kovalarken bulurlar”
“Klasik muharebe akılla yürütülebilir. Gayri nizami harpte akıl yetmez, çok zeki olmak gerekir. Konvansiyonel çatışmada zebaniyle karşılaşabilirsiniz, gayri nizami savaşta karşınızda şeytan bulunacaktır.”
“Bugüne kadar tüm savaşlarda, sadece ve sadece anneler kaybetmiştir. Başka hiç kimseye bir şey olmamıştır. Hiçbir sonuç, annenin mezara kadar devam edecek olan yüreğindeki ateşe derman olmaz.”
“Şunu unutmayın; muharebe hile, aldatma ve kurnazlıktır. Öfke ve kin duymadan da savaşılamaz.”
“Bilinmezlik yeryüzündeki tüm canlıları rahatsız eder. Gayrinizami harbin de temel kurallarından biridir.”
“Gözü peklik bir hikmettir. Muharebenin en önemli bölümüdür. Cesaret büyük ölçüde alışkanlık ve kendine güvendir.”
“Türk askeri sabır ve tahammülü dolayısıyla dünyanın en dayanıklı askeridir.”
“Zor lokma tavırlı, korku nedir bilmeyen bir insanı uyarmanın bir anlamı yoktur. Böyle bir asker başlı başına bir tehdittir.”
“İnsan muharebeyi kazanabilecek tek makinedir. Donatım önemlidir. Fakat asıl anahtar insandır. Süper silahlar ve düğmeye basılarak yapılan savaşlar hakkındaki düşünce ve konuşmalar beş para etmez bir yığın zırvadan ibarettir. İnsan tek ve üstün savaş aracıdır.”

DİPLOMASİ
“İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi yurtseverlik sanatıdır. Buna diplomasi denir”
“Tarihte büyük olanların diplomasisi: ‘Benimki bana ait, seninkini paylaşalım’”

SİYASET VE DEMOKRASİ
“Siyasal partiler sınıfta kalınca demokrasi de kötürüm olur”
“Seçim yoluyla bir büyük adam bulup çıkarmak, bir iğnenin gözünden deveyi geçirmek kadar zordur.”
“Biz siyaseti vatan aşkı olarak biliriz”
“İçine vatan kaygısı çökmeyen insan siyaset yapamaz”
“Politikacı seçimi, devlet adamı gelecek kuşakları belirler”
“İnsanlar iki şeyi tam beceremediler, fakat daha iyisini de bulamadılar. Evlilik ve demokrasi”
“Siyaset zor, çok zor bir iştir. Siyaset düşmanı bol olmak demektir. Cesur, atılgan, vatanını ve milletini çok seven, bu yolda her şeyi göze alabilen insanlar ister”
“Partiye kendini adam, sınır tanımayan bir dürtüyle hareket etmektir.”
“Parti bir sıkılmış yumruktan ibarettir”

MÜCADELE
“Gökler fırtına bulutlarıyla dolu. Sendelemek, diz çökmek, yorulmak, zayıf düşmek yok Kabına sığmaz insanlar olun; kazanmaktan başka bir şey düşünmeyin. Kesin karalı ve inançlı olarak yürürün, bütün yüksekliklerin eğildiğini göreceksiniz. Mücadele demek, yollarda olmak demektir.”
“Kabul etmediğiniz sürece yenilmezsiniz. Kabul etmeyin.”
“Ne tip mücadele olursa olsun, yenilmesi gereken fizik değil, ruhtur. İnsanların ruhu bükülmeden yenilgi olmaz.”
“Eğer gerçekten zeki olmak istiyorsan, asi olmak gerekir. Sadece asiler zekidir. Asiden neyi kastediyorum? Kendi tabiatına rağmen sana zorla kabul ettirilen şeylerden kurtulmak. Peki ya aptallık nedir? Başkalarını takip etmek. Başkalarını taklit etmek. Başkalarına itaat etmek. Onların gözleriyle görmek. Onların bilgisini kendi bilgin gibi görmek.”
“Düşmansız, hasımsız ve rakipsiz yaşam olmaz. Onlar sizinle dövüşerek sinirlerinizi ve becerilerinizi kuvvetlendirir, yaratıcılığınızı artırırlar.”
“Düşman kazanmaktan korkmayın. Düşman, bıçağın bileği taşıdır. Çeliği parlatır, paslanmasını önler.”
“Ülken için mücadeleye girmediysen, sen öldüğünde de hiç yaşamamış olacaksın”
“Üzüntüler yalnızlıkla büyür. Üzüntünün tek ilacı harekettir.”
“Lider yoksa mücadele de yoktur”
“Uçurtmalar rüzgârın gücü ile değil, o güce karşı koydukları için yükselirler”
“Her şey küçük şeylere boyun eğmekle başlar. İlk önce zayıflar teslim alınır”

BAŞARI
“Başarısız olma sanatı, kimsenin ilgilenmediği önemli bir beceridir”
“Ben durunca yoruluyorum”
“Israr, ilerlemenin sürekliliğini sağlayan tek tutumdur. Israr sayesinde, bir damla su bir taştan güçlü olabilir. Dağlar dağlardan değil kum taneciklerinden yaratılmıştır”
“Yenileceğinden korkan insan yenilir”
“İnsan yenildiği zaman değil, pes ettiği zaman tükenir”
“Kazanmak, herkes gibi olmayı değil, hiç kimse gibi olmamayı gerektirir. Yani özgün olmayı, taklit etmemeyi, farklı olmayı gerektirir”
“Kazanacağına inanmak belki kesin başarıyı getirmeye yetmeyebilir, ama kazanamayacağına inanmak, kesin başarısızlık getirecektir”
“Başarısızlık bir şeye alışmaktır”
“Herkes kadar yapıyorsanız hiçbir şey yapmıyorsunuz demektir”
“Meyvesi çamura düşüyor diye ağaca kızılmaz”
“İnsan becerileri de huy ve karakterleri gibi çeşitlidir: Kişisel yetenek dağ çiçekleri gibidir, doğa olarak serpilir ve açılır. Mesleki başarı saksı çiçeği gibidir, yerinden edilir, taşınır, başka taraflara dikilir. Geçici güç edinenler vazo çiçeği gibidir, kökleri olmadığından kısa sürede solarlar.”
“İşleriniz kötü gidiyorsa, aynaya bakın! Gönülsüze her şey zor gelir”

ZORLUK VE KARARLILIK
“Ölümün avcılık yaptığı bu dünyada kuşku ve pişmanlık için zaman yoktur. Bekleyiş insanı bitirir, kararlı olunmalıdır. Kararlılık keskin bir bıçağa benzer ve düzgün keser, kararsızlık ise kör bir bıçak gibi kestiği her şeyi parçalar yırtar.”
“Hak ve eşitlik demek fırtına kuşları demektir. En ağır rüzgârlarda bile rüzgâra karşı uçacağız”
“Güçlükler insanın ne olduğunu gösterir. Her şeyin değeri zorluğundadır. En kıymetli okul zorluk okludur.”
“Karar vermeyen insan hiçbir yöne yol kat edemez. Kesin kararlar vermeyi öğrenmek gerekir. Aksi halde bilinçaltının eli kolu bağlanır, çıkmaza girer”
“Umduğunuzdan daha zor bir işle karşılaştığınızda, sandığınızdan daha iyi olduğunuzu görürsünüz”
“Kararlılık insan iradesini uyandırma zilidir ve cesaretin temelidir. Sizi heyecanlandırır ve eyleme geçirir. “

TANRI
“Doğal bir içtenlik olmazsa amacınız gerçekleşmez. Çünkü Tanrı yardım etmez. İçtenlik, amacınızın canı ve ruhu…”
“Tanrıyla konuşmak istediğinizde bunu her zaman kullandığınız dille yapmalıyız. Başkalarının bizim için hazırladığı dualarla değil. Üstelik onunla paylaşmak istediğiniz şeyler için bir tapınağa ihtiyacınız yoktur”
“Tanrı doğruluk demektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın”

YAŞAM VE ÖLÜM
“Büyük işler güçlü bir yürek, güçlü bir kafa gerektirir. Mazeret yok, hayat ya cesur bir tecrübedir ya ad hiçbir şey değildir”
“Hayat mücadelesinde üstünlük kazanmak için sağlam kafa lazımdır. İnsanlar da koçlar gibi kafa kafaya dövüşürler”
“İz bırakmayacaksan yaşama”
“Yaşamın özeti: Umduk, düşündük, bekledik”
“Hayatta askıda kalmış hiçbir şey bırakmayacaksın”
“Sadece zeki olmayan insanların programı vardır. Onlar korkar. Hayatı karşılamak için yeterince zeki olmadıklarını bilirler. Hazır olmaları, prova yapmaları gerekir. Ve sadece aptallıklarım ilan ederler. Zekâ ise hazırlıksız bir şekilde gerçekle yüzleşmektir. Hayatın karşısına hazırlıksız çıkmanın güzelliği inanılmazdır.”
“Seyredende merak ve heyecan uyandırmayan hayat, onu yaşayanın kalbinde donuk ve değersizdir”
“Yaşam üç döneme ayrılır: Olmuş olan, olmakta olan, olacak olan”
“Şükran duygusu asaletin göstergesi, nankörlük sevginin mezarıdır”
“Gençler sadık olmak isterler yapamazlar, yaşılar sadık olmamak isterler yapamazlar”
“İnsan ‘yaparım’ diyorsa genç, ‘olabilir’ diyorsa ihtiyardır”
“Ölümden korkanların ölümü daha çabuk olacaktır.”
“Ölümden korkmayan ölmez; ölüm kendine koşanları hiçbir zaman vurmaz. Ölümün korkusu, ölüm acısından daha şiddetlidir.”
“Bir insanın hayatından daha kıymetli bir şey yoksa, onun hayatının da kıymeti yoktur”

KORKU VE CESARET
“Korku dolu insanlar rahat olabilmek için başkalarını da korkuturlar.”
“Sonsuz olmak için ilk şart cesur olmaktır.”
“Korkunun çok çocuğu vardır. Bu çocukların hepsi insanın özgüven noksanlığından gelir.”
“Savaş alanında iki şey bulaşıcıdır: Bunlardan biri cesaret, biri korkaklıktır”
“Korkunun ve cesaretin test edileceği tek yer yaşamla ölümün sıfır çizgisidir”
“İnsanların kaybettikleri her şey korkaklıkları yüzündendir…”
“Hatayı önlemenin tek yolu ihtiyatlı olmak değil, cesarettir. Kötü oduncu, baltasıyla cebelelleşir”
“Orta kırat bir insan tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlike geçtikten sonra cesur olur.”
“İnsanları mutluluk halinde anlamaya çalışanlar yanılırlar. Onları felaket anlarında tanımak gerekir. İnsanları tanımanın mihenk taşı zorluktur. Bir ulusun gerçek karakteri de tarihinin önemli buhranlarında meydana çıkar.”
“Kahramanlara emir verilmez.”
“Cesaretli ol! Hayatına geri baktığın zaman yaptıkların için değil, yapamadıkların için üzüleceksin”
“Bir hata olursa cesurca kabul edin ve cüretkârca düzeltin, insanlar cesarete hayrandır”
“İnsanın ekmekten sonra en büyük ihtiyacı şerefidir.”

ŞEHİTLİK
“Şehitleri herkesin üstüne çıkaran onların şehit olmaları değil, şehit olma sebepleridir.”
“Evlatlarını kaybedince ‘vatan sağ olsun; diğer oğullarım da feda olsun, keşke ben de gelebilsem’ diyen şehit olan çocuklarının düşmanın üzerine yürürken ölmesinden büyük gurur ve haz duyan, vatanı için para pul dâhil fani hiçbir şeyi gözü görmeyen halk kaldı mı dünyada?”

ÖZGÜRLÜK
“Özgürlüğün bayrağı rüzgârlı olur”
“Özgürlük en büyük erdemdir ve sevmeyen ona sahip olamaz. Özgürlük kimsenin lütfuna muhtaç duruma düşürülemez, pazarlığı yapılamaz. Bireyleri özgür ruha sahip olmayan bir ülkenin halkı özgür değildir. Tüm mücadeleler özgürlük içindir.”
“Kaçarak özgür olunmaz”
“Özgürlük insanın hiç eskimeyen değeridir. Özgür düşünemeyen insanın davranışı kendi davranışları değildir.”
“Özgürlük savaşı öfkeyle yapılmalıdır”

647 Kez Toplam, 2 Kez bugun okundu


Sayfa Kaynagi: Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi: https://hepar.org.tr

Yazdirilacak Sayfa: https://hepar.org.tr/fikr-etmis-fikret-bey.aspx

URLs in this post:

[1] Image: https://hepar.org.tr/wp-content/uploads/2014/05/cazim_gurbuz_slayt.jpg

© 2014 Hak ve Eşitlik (HEPAR) Partisi.