ERMENİ MESELESİ!..

erm_mes

1980 yılında hazırlayıp Harp Akademilerine gönderdiğim Kurmaylık Tezim ‘’Ermeni Meselesi’’dir..

Bugünün kafasıyla 1915’te en doruk noktasına ulaşan 1.Dünya Harbinin bölgesel çıkmazlarını anlamaya kalkışmak zır cahilliktir..

Doğu Anadolu’yu Rus ordularıyla birlikte işgale gelen Taşnak ve Hınçak Partilerinin kurduğu Ermeni alayları ile bölgedeki Ermeni çetelerinin, Müslüman Türklere gene bölgede yerleşimde olan Ermenilerin işbirliği ile yaptıkları mezalimleri öğrenmek için, Rus subaylarının ’’utanarak yazıyoruz’’ dedikleri anılarına bakmak bile yeter de artar.. Olup bitenin Jenosit ve soykırımla ilgisi yoktur..

24 nisan 1915’te, Hükümetin mecbur kalıp çıkardığı Tehcir Yasası (sevk ve iskan) başka bir çare kalmadığındandır..

Tehcirle ilgili Ermeni kayıpları abartılıdır.. Ama aynı dönemde bölgedeki Müslüman Türk kayıpları eksiksiz, noksansız 1,5 milyondur. Van gölünün kenarlarından her gün kıyıya vuran onlarca Müslüman Türk’ün cesetleri toplanmıştır. Bazı yabancı araştırmacılar ‘’Türkler utandıkları için bu kayıplarını pek dile getirmezler’’ demektedirler..

Savaş, insanların açgözlülüğü ve ikiyüzlülüğüdür, acımasızlık ve koşulsuzluktur, tarih boyunca kimse bunu değiştirememiştir ve değiştiremeyecektir..

Hiç kimse, 24 Nisan 1915‘i istismar etmeye kalkışamaz!

Keşke hiç olmasaydı, ama bunun için de 1.Dünya Harbinin çıkmaması gerekiyordu..

Not: 1980 yılında, Kurmay Yüzbaşı iken hazırladığım ‘’Ermeni Meselesi‘’ tezim için konu ile ilgili Türk ve yabancılara ait 28 kitaptan yararlanılmıştır.

Osman Pamukoğlu
Hak ve Eşitlik Partisi
Genel Başkanı

3,321 Kez Toplam, 2 Kez bugun okundu

Tweet