DÖN BABA DÖNBEK BABA!.

12522 Kez Okundu

Tweetle

DÖN BABA DÖNBEK BABA!.

DÖN BABA DÖNBEK BABA!.

“Bütün dikta rejimleri ile oligarşiye dönmüş demokrasiler de, halk adına, milletin iradesi adına konuşulur. Yapılan şey demagoji, konuşulan ise, çoğunluk istibdat (baskı ve sansür) demek olan faşizm ve konuşan da demagogdur. “Biz sandıktan çıktık, milli irade ile geldik, çoğunluk bizdedir, millet bizimledir.” Bu sözlerin bir anlamı var mı? Elbette ki hayır!.

Demokrasi varsa, çok partili rejim vardır. Halk ise partilerin, adlarını bilse de programlarını bilmez. Adamlarını, adaylarını tanımaz. Ortada konuşanlar ise, hiçbir kayda bağlı değillerdir. Yalnız para harcamak zorundadırlar. Hem adaylığını koydurmak için, hem seçmenlerini ağırlamak için!.

Milli irade, önce irade demektir. İrade ise bir bilinç işidir. Ya kendi kendini terbiye ile, ya da eğitimle geliştirilir. Nitekim “iradenin terbiyesi” bir bilimdir. Milli irade dağda ot biter gibi yetişmez. Bu bir toplum bilincidir. Ve bir yetişmedir. Yani millet meselelerinde, memleket meselelerinde bir söz, bir görüş sahibi olmak işidir. Bir eğitim meselesidir..

Zaten ciddi, yani sokak kalabalıklarına oyunbazlık etmeyen partiler bunun için kurulurlar..

Eğer demokrasi gerçekse, eğer demokrasi oligarşiye dönüp, menfaat grupları ve sokak hatiplerinin, demagogların eline düşmemişse, o tür partilerin de arandığı ve temsilcisi olduğu kutsal değer, milli iradedir..

“Milli irade benim…” sanan bilinçsiz sıradan kalabalıkların buna sahip çıkmalarına, başta gerçek aydınlar olmak üzere, milli iradeyi temsil eden bütün bilinçli vatandaşlar ve zinde kuvvetler karşı çıkmalıdır. Çünkü bu değerler kimsenin değildir. Milli irade adına millet dediğimiz, fakat temsilcisi ancak milletin tüm kesimlerinin temsil gücünde olanların malıdır.

Bize gelince: Parlamento bütün milleti gereği gibi temsil etmediği için, demokrasi adına ortaya fiili derebeyler türedi!.”

Bu metin bana ait değil, Tek adam, İkinci Adam ve Menderesin Dramı gibi; daha bir çok ünlü eserlerin yazarı rahmetli Şevket Süreyya Aydemir tarafından 43 yıl önce, 1971 yılında kaleme alınmış!.

40 yıl önce, 40 yıl sonra değişen hiçbir şey yok, harap ve heba olmuş zamanlardan başka. Ülke, giderilmesi imkansız aptallıklar, beyni felce uğramış bir devlet ve körleşmiş toplum, hükümetin torbasının içine atlamaktan ve yemlenmekten kendini alıkoyamayan bir muhalefet sayesinde, dolap beygiri misali aynı yerde dönüp duruyor..

Ülkenin ve partilerin başına zeka ve manevra yeteneğinden yoksun birini başdümenci yaparsan, o gemidekiler ne kadar çaba gösterseler de, gemi ya karaya oturacak yada korsanların veya düşmanların eline geçecektir..

Türkiye, fırtınalı ve olaylara gebe bir karanlık gece içersin de!.

Teknenin ve dümenindekilerin hali de ortada. Sonumuz ne mi olacak? Git ilkokul çocuklarına sor, onlar sana söyler, “akıl yaşta değil, baştadır.” diye boşuna söylememişler..

TEK UMUT TEK YOL HEPAR

Osman Pamukoğlu
Hak ve Eşitlik Partisi
Genel Başkanı

Yukarı