“Daraltılmış Bölge” Barajdan Beter…

sandik_slayt

“Daraltılmış Bölge” Barajdan Beter…

Cazim Gürbüz

Seçim barajının indirilmesi konusunda PKK’nın dayatması, AKP’nin de boyun eğişi ve mecburiyeti var ya, konu bugünlerde gündemde.

AKP, “indirme”yi “kaldırma”ya çevirmek istediğini söyledi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop kanalıyla.

Ne kadar sevindirici ve de ne denli demokratça, öyle değil mi?
İlk başta herkes öyle sanıyor ya, AKP bu, oyunu, fırıldağı bitmez. Bunda da bir fırıldak ve dalavere var.
Dalaverenin adı: “Daraltılmış Bölge Sistemi”. Baraj tamamen kalkacak, yerine bu gelecek.

Peki neleri kapsıyor, neler getiriyor bu sistem, bir bakalım:
Türkiye, nüfusa göre 5’er milletvekillik seçim çevrelerine bölünüyor, 5’den az milletvekili çıkarmakta olan iller de yakın illerle birleştirilip 5’e iblağ ediliyorlar.

Gerekçeler de şu:

1-İstanbul gibi illerden 1 milletvekili ortalama 125.000 gibi bir oyla seçilirken sözgelimi Bayburt’tan 1 milletvekili 10 bin oyla geliyor. Bu adaletsizlik giderilmeli. Bu, temsilde adaleti de sağlar.

2-İstanbul ve Ankara gibi illerdeki büyük seçim çevrelerinden ortalama 25-30 milletvekili seçiliyor, bunların çoğunu yurttaş tanımıyor. 5’er milletvekillik daraltılmış seçim çevreleri olursa, seçmen o zaman kimi seçtiğini daha iyi anlayıp belirler.

Peki bu masum gerekçeler doğru mu?
Evet doğru. Doğru da bu doğrunun içinde eğriler var, hem de pek çok, yani “gizli gerekçe”ler de var.

Şimdi onlara bakalım:

1- Beş milletvekili çıkaran daraltılmış bölgeden, 2 partinin milletvekili çıkarma şansı yüksek, bir üçüncü partinin milletvekili çıkarması olağanüstü durumlara bağlı.

Bir örnekle açalım bunu:
Bir seçim çevresinde seçime 4 parti girmiş olsun ve aldıkları oylar da şöyle olsun: AKP:300.000, CHP 180.000, MHP 80.000, HEPAR 56.000

Milletvekilliği dağılımı için bugünkü hesaplama yöntemine göre bu oyları önce 1’e, sonra 2, 3, 4 ve 5’e böleceğiz.

Bölelim:
tablo

Şimdi bu çıkan rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayıp ilk beşi bulalım:
300.000 AKP
180.000 CHP
150.000 AKP
100.000 AKP
90.000 CHP

Görüldüğü gibi, bu seçim çevresinden AKP 3, CHP 2 milletvekilliği almakta, MHP’nin 80.000 oyu ile HEPAR’ın 56.000 oyu güme gitmektedir.

Zaten burada AKP’nin amacı da MHP’yi mümkün olduğunca geriletmek ve grup kuramayacak sayının altına indirmektir. MHP bu sistemle Adana, Mersin, Antalya, Hatay, Osmaniye, Aydın, Manisa gibi illerden ancak milletvekili çıkarabilir. (MHP’lilerin bu konuda fikir beyan etmemeleri de ilginçtir.)

2-AKP’nin bir amacı da bu sistemle Doğu ve Güneydoğudan daha az milletvekili gelmesini sağlamaktır. 5’erli seçim çevrelerine bölündüğünde Batman, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Van, Bitlis, Siirt, Mardin, Muş, Bingöl, Tunceli, Ağrı ve Urfa gibi illerden tahminen 15 milletvekili eksilecektir. Eksilecektir ya, bu vekillerin çoğunu BDP alacaktır, bu da böyle biline.

3-Bazı iller için de sayı kesinlikle düşecektir. Sözgelimi Kars, Iğdır ve Ardahan bugün toplam 8 milletvekili çıkarırken, bu üç il tek seçim çevresine bütünlendiğinde, bu sayı 3’e düşecektir.

4-Bir önemli sorun da küçük illerin nasıl birleştirileceğidir. Ona da bir örnek verelim, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan illerini 5 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresine dönüştürdünüz diyelim, buradan seçilecek milletvekilleri nerenin milletvekili olacaktır. Bu biir, ikii: diyelim ki bu üç ili birleştirdik, 5 değil de 6 milletvekillik bir nüfus çıktı ortaya, ne yapacağız, Erzincan’ın birkaç ilçesini de Erzurum’a mı katacağız, böyle saçmalık olur mu?

5-Bütün bu oyunlara karşın HEPAR gibi partiler, bazı seçim çevrelerinden yüksek oy alarak (baraj sorunu olmadığı için) meclise milletvekili sokabilirler. Sözgelimi Sayın Genel Başkanımız İzmir’in daraltılmış bir bölgesinden ya da Sinop-Kastamonu birleşmesi olan bölgeden seçilebilir. Bu da bu işin iyi tarafı….

6-Fakat insanın aklına başka melanetler de geliyor, AKP bu melaneti bitmez, acaba diyorum, bu sistem, eyaletleşmeye giden yolun bir önemli adımı mıdır yoksa?

Bunu da düşünsün herkes…

1,130 Kez Toplam, 4 Kez bugun okundu

Tweet