CAZİM GÜRBÜZ’ÜN KALEMİNDEN

cazim_gurbuzun_kalemÅŸnden

TRT ÖZELLEŞMELİ, STRATEJİK ÖNEMİ OLAN VE ÖZEL SEKTÖRÜN KÂR HIRSI SEBEBİYLE İNSAN HAYATINA MAL OLAN MADENLER DEVLETLEŞMELİ

TRT ÖZELLEŞMEŞMELİ

TRT, AKP döneminde tam anlamıyla iktidarın borazanı ve yandaşların çiftliği oldu. Bundan böyle de kim iktidara gelirse gelsin, bu durumundan kurtulamayacaktır.

TRT’ye elektrik faturalarından büyük meblağlar akıyor.

Bu paralarla TRT; yandaş besliyor, yandaş gazetecilere programlar yaptırıp yüksek, hatta astronomik paralar ödüyor. TRT dışında yandaş şirketlere programlar yaptırarak bunları besliyor.

Kamu Yayıncılığı ve kamu görevi yapma işlevinden tamamen uzaklaştı, İktidarın Pravda’sı haline geldi.

TRT, özelleştirilmelidir, halkın kesesine el atması ve halkı yanıltması önlenmelidir. TRT özel televizyonların çoğalması ve kurumlaşması sebebiyle konumunu ve işlevini yitirip tam bir arpalık haline gelmiştir, bu kuruma gerek yoktur, TRT olmasa da olur, TRT olmasa daha iyi olur, TRT derhal ve haraç mezat satılmalıdır.

BAZI MADENLER DEVLETLEŞMELİ

Maden kazaları vakayı âdiyeden oldu artık. Özellikle kömür madenleri can yiyen, can yakan yerler haline geldi.

Bunun sebepleri bellidir aslında.

AKP Hükümeti, özelleştirmeyi kutsamış, tek çare ve vazgeçilmez olarak görmüş, yandaşlarına yeni iş alanları açmak için de devlete ait maden ocaklarını daha çok da kiralama yoluyla (satış çok az) yandaşlara peşkeş çekmiştir. Bu peşkeşlik adamları bizzat Tayyip Erdoğan’ın tespit ettiği dedikoduları dolaşmaktadır ortalıkta.

Bunun sonucunda şunlar oldu;

Kâr hırsıyla daldılar bu kişiler kömür ocaklarına, düşük ücret verdikleri işçilerin can güvenliğine dair hiçbir önlemi almadılar, kontrol ve denetim için gelen devlet görevlilerini de rüşvet ve tehditle susturdular.

Ve olanlar oldu işte…

Devlet bu madenleri geri almalı, kendisi işletmeli ve her türlü önlemi de alarak, sorumluğu da (ona buna atmak yerine) devlet olarak kendisi almalıdır. Özel sektör açık olarak yer üstünde işletilen madenler dışında maden işletmemelidir.

Ayrıca bor gibi stratejik önemi haiz madenler de mutlaka devlet elinde kalmalı, yalnız çıkarılması değil işlenmesi de Türkiye’de yapılmalıdır (şimdilerde biz madeni dışarı satıyoruz, sonra işlenmişini yüksek fiyatla ithal ediyoruz).

Cazim Gürbüz
Hak ve Eşitlik Partisi
Genel Başkan Yardımcısı

3,634 Kez Toplam, 1 Kez bugun okundu

Tweet