BÖLGESEL KALKINMA, BÜTÜNSEL GELİŞME …

bolgesel_kalkinma_slayt

BÖLGESEL KALKINMA, BÜTÜNSEL GELİŞME …

Ekonomik anlamda Türkiye, yeterince büyümüyor; işimiz yok; aşımız eksik!
On yıldan fazladır ülkemizi “yöneten” iktidar, adeta sıcak para sarhoşu; yatırım yok!
Gelirimiz artmıyor; adil dağıtılmıyor; yeniden üretime dönecek bir para akışı sağlanamıyor.

Kentlerimizde semtler; bölgelerimizde kentler arasında gelişmişlik farkları derinleşiyor;
O arada nüfusun milli gelirden almakta olduğu pay açısından en alt ve en üst gruplar arasındaki fark, adeta bir “uçuruma” dönüşmüş bulunuyor…

1950’lerin ikinci yarısından itibaren “gecekondulaşma” trendine giren Türkiye, 2000’li yıllarda, “gettolaşma” manzaralarıyla karşı karşıyadır. Öyle ki, asgari ücretlinin maaşını bir gecede tüketebilen bir avuç rantiye sınıfına karşılık, yoksulluğun yarı çapı giderek genişlemektedir.

Bölgeler ve bireyler bazında maddi olanakların hakça olmayan bu dağılımı, -hayat yarışına ve rekabete eşitsiz başlamak açısından- dramatik bir tabloyu da ortaya çıkarmaktadır…

Hak ve Eşitlik Partisi olarak, insanı toplumuna yabancılaştıran, toplumsallaşmayı örseleyen, değer yargılarımızı erozyona uğratan bu yapısallığa karşıyız. Bu olumsuzlukları da halkımızla birlikte aşacağız…

Hak ve Eşitlik iktidarında;

Bölgesel sanayi ve ticaret geliştirilecektir. Mevcut yöre halkı iş sahibi olacak, göç ortadan kalkacak, yöreler adil, dengeli, hızlı bir şekilde gelişecektir.

Yöresel fabrikalar kurulacak, devlet araziyi hibe edecek, gerekli finans ve güvenliği sağlayacaktır.

Gerekirse bir fabrikayı bölgenin sanayi ve ticaret odaları alacak, %49 devlet, %51 mevcut oda girişimi şeklinde yeniden yapılanma sağlanacaktır.

Şehirlerde Bölgesel Tasarruf bankaları kurulacaktır. Kooperatifler, odalar ve ilgili sivil toplum örgütlerinin devletle ortaklaşa kuracağı bu Tasarruf Bankaları, kendi illeriyle sınırlı kalmak üzere yatırım kaynağı ve destek kredisi sağlayacaktır.

Bölgesel kalkınma ekonomi politikalarımızın ilk sıralarında yer almaktadır. Şehirlerde yeni rekabet ortamı oluşturulacak, geleneksel esnaf faaliyetleri desteklenecektir. Esnafı ezdirmeyecek önlemler alınacaktır.

Halkımızın ekonomik gücünün artırılması, işsizlik ve yoksulluğun sona erdirilmesi için ülkenin tüm imkanları seferber edilecektir.

En iyi sosyal politika insanlara iş vermek ve onları meslek sahibi yapmaktır. Bu hedefimiz, kararlı bir şekilde ve mutlaka gerçekleştirilecek; nüfusun en genç ve eğitimli kesiminden başlayarak, herkese onurlu bir iş ve emeklilik düzeni sağlamak için gereken reformlar yapılacaktır.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde sürekli on yıl hizmet yapan memurlara, dönüşlerinde, uygun birer daire verilecektir. O arada Hazine ve çeşitli bakanlıkların elinde atıl duran arazilerin tamamı üretime sokulacak, toprak reformu mutlaka ama mutlaka yapılacaktır.

Bu devlet ne yazık ki yabancılar ve zenginlerin kesesinden borç alıp, fakirlerin kesesinden vergi topluyor… Bu böyle gitmez! Vergi adaleti sağlanacak, vergi tabanı genişletilecek, ekonomi kayıtlı hale getirilecektir.

Tıpkı gelir dağılımda olduğu gibi vergi yükü açısından fiili anlamda ciddi eşitsizlikler vardır. Türlü oyunlarla, vergisinin çok azına idareyi razı eden kesimler bulunduğu gibi, neredeyse hiç vergi vermeyen kesimler de vardır. Oysa bu kesimler ve bu kişiler de, ülkede sağlanan hasıladan ve hizmetlerden pay almaktadır. Bu adaletsiz duruma derhal son verilecektir.

Hak ve Eşitlik iktidarında her şey, en başta da ekonomik düzen, kurumların işleyişi ve birey-devlet ilişkileri; Hakkaniyet esasına ve eşitlik ilkesine yaraşır şekilde düzenlenecektir.

İktisadi akılcılığa uygun olarak, bilimin desteğiyle ve devlet deneyimiyle alınacak bu önlemler; yaşamın pratiğine yansıdığında, kimse alın teri sömürüsü yapamayacak, kimse haksız kazanç sağlayamayacak ve öte yanda, kimse yatağa aç girmeyecek, kimse çöplükten ekmek toplamayacak, hiçbir çocuk sokakta dilenmek zorunda kalmayacaktır.

Ülkenin kaynaklarına sahip çıkılacak, ekonomi, yatırıma yönelecek, kurumlar, üretkenliğe göre düzenlenecek; işsizlik sorunu aşılmaya başlanacak, gelir dağılımı adil hale gelecek; bölgeler ve kentler arası gelişmişlik farkları -olumluda buluşma, zenginlikte birleşme anlamında- giderilecektir.

Öylelikle, geliri açısından “gettolaşmış” ama harcaması ve yaşamın olanaklarından yaralanma açısından (adeta gecekonduda hapsolup kalan) ve bir türlü tam olarak kentleşemeyen Türkiye, bütün vatandaşlarına belli bir refahı ve kaliteli hizmet vasatını sağlayan, istikrarlı büyüme trendine girecektir.

Hak ve Eşitlik Partisi iktidarında, bölgesel kalkınma, bütünsel gelişme sağlanacak, insanca ve hakça bir yaşam için bütün kaynaklar, varlıklar, olanaklar ve kurumlar seferber edilecektir.

R.Bülend KIRMACI
Parti Sözcüsü ve Medya Sorumlusu

1,625 Kez Toplam, 1 Kez bugun okundu

Tweet