Osmancan TEKEŞİN

Genel Başkan

Özgeçmiş

Salih ERDOĞAN

Mali ve idari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Umut ÇAKIR

Genel Sekreter

Hasan Demirkol

Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet HAKKIOĞLU

Bilişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı