ANARŞİ, İKTİDARIN İFLASIDIR !

asker_operasyon_slayt

ANARŞİ, İKTİDARIN İFLASIDIR !

Asteğmen Murat konuşmasını sürdürdü:
“Parlementer rejim demokrasinin bir şeklidir. Bir orta sınıf demokrasisidir.
Bütün orta sınıf demokrasileri gibi kendi ilerici kanunları yanında, kendi iç çekişmelerini de beraberinde getirir.
Yapısının esnekliği, bir sürü düzenbaz üretmeye uygundur.
Halkın çıkarlarını aslında siyasi partiler değil, aydınlar korur ve takip ederler ama maalesef bizde haklar ve özgürlükler anlamında böyle bir durum söz konusu değildir.

Aydın, bayrak adamdır.
Eğilmez, bükülmez, paraya, patrona işverene parasını ödeyene bağlı değildir. Kişisel bağımsızlık onun sancağıdır. Ne ithaldir ne de onun bunun yanaşması.

Bu nitelikte olanların sayısı o kadar az ki bugün.

Halkı eğitilmemiş, basını özgür olmayan ülkelerde demokrasi dahil tüm hak ve eşitlikler lafügüzaftır. Oyalanmaktan ve bir şey olduklarını sanmaktan başka ne yapabilirsiniz ki? Bu gerçek, gerek sınıflı toplumlarda gerek sosyal düzenin daha ileri aşamasındaki sınıfsız rejimlerde aynı derecede doğrudur.

Devlet adamına gelince, o ileri ve üstün aydın demektir.Çünkü toplumda en güç ve en üstün sanatın yani siyasetin sözcüsü ve icracısı odur. Ancak aydın ve usta bir devlet adamı toplumdaki çekişmeleri toplum yararına yönetebilir. Mesela ideolojiler, büyük reform formülleri düşünürlerin buluşu olabilir. Ancak bunların uygulanması devlet adamının işidir.Büyük yoksunluk çağın gerçek ölçüleri ile hem aydın, hem devlet adamı yetiştirememektedir.
Sözün manası adam kıtlığıdır.

PKK bir anarşi hareketidir. Anarşi düzenin iflasıdır. Mevcut müesseseler iktidarını kaybederse, anarşinin ağları toplumun yapısını sarmaya başlar.
Türkiye Cumhuriyeti devletinde tam olarak budur.

Halk tutarsızlık ve laf ebeliği cambazlığıyla karşı karşıyadır. Her yerde olduğu gibi bizde de basın bazı ekonomik ve siyasi çıkar gruplarının emrindedir. Her şeyin emperyalizmi var.
Güçlü paranın emperyalizmi, dinin emperyalizmi, uluslararası bazı kanunların emperyalizmi. Yanılmış olmayı dilerim ama her geçen gün devlet parçalanmaya gidiyor.Devleti ilk sarsanlar kendi yıkımlarını benimser.”

Yüzbaşı Tayfun .”Murat, kitaplar yazılabilecek konuları akademisyenliğine toz kondurmayacak biçimde yalın, kısa ve net olarak özetledin. Teşekkürler,sağ ol.”

“Estağfurullah komutanım. Bizler burada kimsenin hayal bile edemeyeceği koşullar altında hiç bir karşılık beklemeden yaşıyor ve çarpışıyoruz. Bunu da doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak özveri sınırlarının üstüne çıkarak yapıyoruz. Ama ülke materyalist bir topluma doğru gidiyor. Materyalist toplumun atmosferi huzur değil; stres, endişe ve belirsizliktir. Bunun, bizim de içinde olduğumuz mücadeleye etkisi, duyarsızlıktır. Komutanım. Düşmanın kafasına egemen olmadığımız ve yenildiğini itiraf ettirmediğiniz sürece gerçek zafer yoktur. Ve son bir şey söyleyeyim. Siyasi tarih boyunca savaşta görüşmek isteyen taraf (kale) yarı yarıya teslim alınmıştır.”

Yüzbaşı Tayfun.”Haklısın, ancak basını özgür, halkı okuyan ülke güvendedir. İç politikaya dışardan açık ve gizli bir müdahale her şeyi daha da kötüye götürüyor.

Pkk bunun en çarpıcı örneğidir.
Devletin bir ağacın kökleri gibi kendine özgü kökleri vardır. Onu bir aşı yaparmış gibi başka ülkenin siyasetine bağlamak, onu doğal kişiliğinden yoksun bırakmak, bir eşya düzeyine indirmektir.”dedi.

Cehennemdere Kanyonu kitabından…

1,032 Kez Toplam, 1 Kez bugun okundu

Tweet