Basın Bülteni ve Kamuoyuna Duyuru

43194 Kez Okundu

Tweetle
Basın Bülteni ve Kamuoyuna Duyuru
PROF.DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN’NIN ÖZGEÇMİŞİ:

Prof. Dr. Övgün Ahmet ERCAN

10 Kasım 1947 (15.03.1948 Belgeli) ‘de Aydın-Nazilli’de doğdu. Bilimci, Türk Dili Araştırmacısı, Jeofizik Mühendisi, Türk Dili Araşırmacısı, Çağımcı (gazeteci), Yazar, Düşünür, Kamusal Toplum (STK) Örgütçüdür. İstanbul Üniv(Tüleklik-Lisans)1970, ABD’de Kaliforniya Stanford Üniv. (Unganlık-Master)1973, Colorado CSM(Ökelik-Doktora)1975, Massechutsetts Ins. Of Technology MIT(Ökelik üstü-Post Doktora) 1980 derecelerini almıştır.

1975 – 2004 arası İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliğinde öğretim üyeliği yapmıştır.2011‘den günümüze İTÜ Jeofizik ile Maltepe Üniv İnşaat Müh. Bölümlerinde öğretim üyeliği yapmaktadır. 17 kitabı, 420 bilimsel yayını, Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. 24 Kamusal (Sivil) Toplum Kuruluşu’na üyedir. SENATO ile ŞANTİYE dergileri ile Beşiktaş, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

Türkiye’de ilk kez “Jeofizik Mühendisliğini” 1983’de kurduğu YERALTI ARAMACILIK Bilimsel Araştırma Kuruluşuyla özelleştirmiştir.

2000-2002’de TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı, 2002-2004’de Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Genel Başkanlığı, 2006-2007 Arası İran Devletinin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010’da “Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığına” atanmıştır.2011-2012 arası TMMOB JFMO Başdanışmanlığı yapmıştır.

1974’de Amerika’da “Yılın En Başarılı Yabancı Öğrencisi”,
2000’de İ.Ü. İletişim Fakültesi “Yılın İletişimcisi “(Deprem Eğitimi ile),
2002’de Halkın Onur Ödülü,
2002’de ADD’ce Yılın Atatürkçü Bilim Adamı,
2003-2005’de Aydın Derneği Yılın Deprem Bilimcisi,
2005 Uluslar Arası Azerbaycan Jeodinamik ve Petrol Toplantısı “En başarılı Bilim Adamı”,
2012 Dil Derneği “Yılın Bilim Adamı”
2013 Fen Bilimlerinde “Yılın Yerbilimci Bilim Adamı” ödüllerini almıştır.

İlgi alanları; Kentsel Dönüşüm, Yapılaşma ile Yapı Jeofiziği, Deprem Kestirimleri, Yeraltı Kaynakları Aramaları, Arkeojeofizik, Türk Dili Araştırmalarıdır.

Yaşamı; Araştırma, eğitim, yayın, danışmanlık, sunuşlar(konferanslar), TV izlenceleri yaparak yaşamını sürdürüyor.
Eşi Bosna-Hersek İstanbul Konsolosu’dur. Bir oğlu, bir kızı, iki torunu vardır. Çilim (sigara) ile alkollü içki içmez. Organlarını bağışlamıştır. Türkçe, İngilizce bilir. Katıksız Atatürkçü, bilimgüder(laik), yurtseverdir. Al bayrağını, İkiteker sürmeyi, Ağaç dikmeyi sever. Kavalalı Mehmet Ali Paşanın büyük torunudur.

Yukarı